Příspěvky v rubrice: Úřady

Úřad práce ČR

Jeseník

Zlaté Hory

Policie ČR – Jeseník

Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
Územní odbor Jeseník
Služba kriminální policie a vyšetřování
Dopravní inspektorát
Oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál
Skupina vnitřní kontroly
Personální oddělení
Obvodní oddělení Jeseník
Obvodní oddělení Javorník

Obvodní oddělení Zlaté Hory

Městská policie Jeseník

Městská policie Jeseník byla zřízena obecně závaznou vyhláškou o zřízení městské policie v Jeseníku dne 2. října 1992

Městský úřad Jeseník

Tajemník

Odbor stavebního úřadu, majetku a investic

Správní odbor

Odbor finanční

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Oddělení vnitřní správy

Oddělení informatiky

Oddělení právní a personální

Odbor životního prostředí

Odbor obecní živnostenský úřad

Odbor dopravy a silničního hospodářství