Městská policie Jeseník

Městská policie Jeseník byla zřízena obecně závaznou vyhláškou o zřízení městské policie v Jeseníku dne 2. října 1992