OBNOVA KANALIZACE UZAVŘE LIPOVSKOU ULICI

V polovině září bude zahájena důležitá investiční akce Vak Jesenicka. Technicky náročné stavební práce na obnově kanalizace si vyžádají částečnou a úplnou uzavírku silnice na ul. Lipovská v termínu od 25. září. Všem, kterých se stavba dotkne, se omlouváme a děkujeme za trpělivost…

Stavba bude realizována v několika etapách, které si v letošním roce vyžádají následující dopravní omezení:

V termínu 25. 9. – 30. 9. 2023: částečná uzavírka, od vjezdu do nemocnice k vjezdu do areálu „bývalé plynárny“

V termínu 2. 10. – 7. 10. 2023: částečná uzavírka, křižovatka ul. Lipovská x Tyršova (u vily Elis) vjezd do sídliště Lipovská,

V termínu 9. 10. – 7. 11. 2023: úplná uzavírka, od vjezdu do nemocnice po most „U Dalamánku“, mimo BUS a IZS, autobusová zastávka u nemocnice ve směru Lipová-lázně bude posunuta zhruba o 100 m ve směru na Lipovou-lázně.

Průjezdnost v úseku úplné uzavírky, konkrétně od vjezdu do nemocnice po most „U Dalamánku“, bude zajištěna vždy od pátku od 16:00 do neděle. Objízdná trasa povede přes ul. Dukelskou, Fučíkovu a J. Ježka.

 

Realizace stavby je plánována do konce roku 2024

Podle informací Vak Jesenicka bude v úseku od mostu přes Staříč po křižovatku ulic Lipovská a Jaroslava Ježka provedena obnova kanalizační stoky. Součástí opravy bude i přepojení všech kanalizačních přípojek až za obrubník silnice č. III/45319. Právě to si vyžádá po dobu stavby vstřícnost uživatelů chodníků a trpělivost řidičů na Lipovské ulici. Rychlost prací je ovlivněna technickou náročností díla. Investice za 18 milionů korun (bez DPH) bude hotova do konce října 2024. Stavební práce budou probíhat od 18. září do 31. října 2023 a od 1. dubna do 31. října 2024.

TZ