Čertovy kameny – smutné prozření

Vážení čtenáři,
v posledních dnech vidíme neskonalou radost zástupců Lesů ČR, čelních představitelů z regionu a místní samosprávy nad otevřením opravené vyhlídky Čertovy kameny. Nicméně každá mince má dvě strany a dovolte mi se podělit o zklamání, které zažívá výrobce řetězů Řetězárna a.s. i několik generací řetězářů z České Vsi a Jeseníku.

Mimochodem Řetězárna a.s. vyrábí řetězy a podporuje náš region již od r. 1894 tj. přibližně stejně tak dlouho, jako shlíží vyhlídka Čertovy kameny na Českou Ves a její Řetězárnu. Asi si dovedete představit, že naše řetězy byly vždy historicky s touto vyhlídkou propojené. Ano BYLY, protože dnes již vyhlídku lemují řetězy značené znakem italského výrobce. Přímo na řetězu najdete kód „Italy“.

V minulém roce nás oslovily Lesy ČR s žádostí o návrh technického řešení ohledně řetězů pro řetězové zábradlí pro vyhlídku Čertovy kameny. Použitý rozměr řetězu, pevnostní jakost, povrchová úprava a systém ukotvení přes CL členy je originální technické řešení, které navrhla Řetězárna a.s. Lesům ČR zdarma.

Za ironii anebo urážku můžeme tedy považovat zaslání oficiální pozvánky pro vedení Řetězárny a.s. na slavnostní otevření vyhlídky Čertovy kameny.

Bohužel si řetězy od nás nikdy nikdo neobjednal, i když je koncovým zákazníkům prodáváme za třetinovou cenu, než jak je Lesy ČR nakoupily od svého dodavatele. Toto je jasně doloženo v registru veřejných smluv. Za 351 metrů řetězů zaplatily Lesy ČR dle položkového rozpočtu, který je dostupný ve veřejném registru smluv 136.890 Kč. My bychom dodávku ve stejném objemu a kvalitě realizovali v ceně do 45.000 Kč. Ze státního krev neteče.

Musím, ale dodat, že realizovaná částka je pro nás relativně malá a z tohoto pohledu nás její ztráta nemrzí. Mrzí nás přístup státního podniku Lesy ČR a oslavná a vznešená slova regionálních zástupců a politiků o podpoře našeho regionu. Bylo by pro nás jako pro firmu, ale i pro současné a minulé zaměstnance ctí, a nejlepší reklamou, kdyby naše řetězy zdobily vyhlídku Čertovy kameny dalších 130 let. Myslím, že italskému výrobci je to úplně jedno. Tomuto regionu nepřispěl ani korunou a ani neví, kde se vyhlídka nachází. Je to stejné, jako by na Šeráku čepovali italské pivo nebo na Pradědu stála dřevěná socha Césara.

Zato naše firma za posledních 5 let jen v darech místním regionálním sdružením, školám, místním umělcům a sportovcům věnovala částku 2,5 mil. Kč. Firma dále region podporuje dlouhá desetiletí, protože zde investuje, zaměstnává, platí daně a podporuje místní dodavatele.

Díky této zkušenosti budeme velice zvažovat každou další podporu tohoto regionu.

Vedení Řetězárna a.s.