Městský úřad Jeseník

Tajemník

Odbor stavebního úřadu, majetku a investic

Správní odbor

Odbor finanční

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Oddělení vnitřní správy

Oddělení informatiky

Oddělení právní a personální

Odbor životního prostředí

Odbor obecní živnostenský úřad

Odbor dopravy a silničního hospodářství