Senátor Mirek Adámek: “Inkluze ve školství je totální, to je špatně”

Možná si myslíte, že “tam nahoře” nikoho vaše starosti a názory nezajímají. Není to pravda – do Senátu přišel dopis ze základní školy v Předíně. Jsou nespokojení s inkluzí. Školství sice nespadá do mé působnosti v Senátu a obec Předín není můj volební obvod. Přesto jsem do Předína vyrazil.
Paní ředitelka Libuše Vyhnálková a paní učitelka Dagmar Suchá mně vysvětlovaly, že určitě jsou pro inkluzi, ale tak jak je vymyšlená teď, není v praxi uchopitelná. Ve třídě s dvaceti dětmi mají osm inkludovaných. To se nedá zvládnout, mimo jiné z hlediska naplňování osnov. Dnes musí škola přijmout jakékoliv dítě s jakýmkoliv postižením. Každé dítě má přitom jinou potřebu, některé má tělesné postižení, jiné je například hluchoslepé… Jak toto má vesnická škola zvládnout?

Vedle práce senátora působím také jako ředitel Pontisu Šumperk. I když poskytujeme široké spektrum sociálních služeb, přesto i u nás máme možnost si vybrat, jakému klientovi můžeme pomoct a komu péči dát neumíme.

Inkluze ve školství je totální a takto nemůže v praxi fungovat.

Jaký je váš názor na inkluzi ve školství? Těším se na vaše názory a podněty. Můj email je: info zavináč mirekadamek.cz.

MIREK ADÁMEK, váš senátor

www.mirekadamek.cz

https://www.facebook.com/MirekAdamek2018