Příspěvky v rubrice: Aktuální zprávy

INFORMACE K ÚNIKU ODPADNÍ VODY ZE SKLÁDKY V SUPÍKOVICÍCH

Ve středu 15. května  došlo ke zvýšenému odtoku odpadní vody na skládce v Supíkovicích. Voda byla jímána a dočasně převezena na čističku odpadních vod v  České Vsi. Byly provedeny rozbory odtékající vody a preventivní opatření v okolí skládky a na řece Bělé.

Přivolaná inspekce životního prostředí ani hygienická stanice neshledaly žádné ohrožení životního prostředí, zdraví obyvatelstva ani výskyt jiných rizik. Nadále probíhá monitoring skládky a revize jejího technického stavu. Z ČOV je odpadní voda převážena z kapacitních důvodů k další likvidaci jinam.

Foto: HZS Olomouckého kraje

POLICISTÉ NACVIČOVALI NA IPOSE ZÁKROK PROTI AKTIVNÍMU ÚTOČNÍKOVI

Ve čtvrtek 16. května 2024 proběhlo taktické cvičení Policie ČR „Jeseník 2024 – aktivní útočník“, simulující ozbrojený útok v budově Městského úřadu Jeseník. Cvičení se účastnily nejen všechny složky Integrovaného záchranného systému Olomouckého kraje, ale také šedesát figurantů z řad zaměstnanců městského úřadu a strážníci Městské policie Jeseník. Řízení zásahu bylo plně v kompetenci Policie ČR…

Jeseník chce park srovnatelný s těmi nejlepšími v ČR. Uspořádal proto architektonickou soutěž

Nejvýznamnější jesenický park, Smetanovy sady, čelí řadě nedostatků, které brání jeho plnohodnotnému využití. Město Jeseník tak učinilo významný krok ke změně – vyhlásilo otevřenou architektonickou soutěž, jejímž cílem je vrátit místu ztracenou prestiž.

POZVÁNKA

Oslavy 130 let Řetězárny a.s. se vydařily

V březnu 2024 to bylo přesně 130 let od založení česko-veské společnosti Řetězárna a. s.. Tato úspěšná firma oslavila neuvěřitelné výročí se svými zaměstnanci 20.4. 2024 v jesenickém sále IPOS. Celá akce tak proběhla v pohodlí a teple bez ohledu na aprílové počasí. Večer plný zábavy zahájil kytarový orchestr, následoval úspěšný Pokáč, taneční vystoupení místních studentek SZUŠ Jeseník, vrcholem večera byla kapela JELEN a celý program završilo vystoupení kapely Yes Blues.