V Rychlebských horách vznikne nové kulturní centrum – začíná sbírka na opravu Domu setkávání v Travné

Startuje fundraisingová kampaň/sbírka na záchranu Domu setkávání v Travné v Rychlebských horách. Ten už po dlouhá desetiletí slouží jako bezpečný přístav pro lidi napříč generacemi a vyznáními nejen z Česka, ale i ze zahraničí.

Cílem rekonstrukce je nejen zachování domu pro další generace, ale také posílení jeho pozitivního vlivu na celý region Rychlebských hor – mělo by zde vzniknout místo pro vzdělávání, dialog a umělecké počiny, dostupné pro lidi a školy z celého kraje. Organizátoři potřebují v první fází rekonstrukce vybrat 1 000 000 Kč, kterým pokryjí první náklady na opravu střechy a podkroví. Veřejnost může přispět libovolnou částkou na sbírkový účet 6628370389/0800. Více informací o celém projektu naleznete na https://infotravna.wixsite.com/dumsetkavani.

Dům setkávání na Travné je pro stovky lidí již téměř 60 let synonymem pospolitosti a přátelství. Už v dobách minulých se zde scházeli lidé, kteří chtěli utéct před duchovní vyprázdněností minulého režimu. Jako ostrůvek svobody funguje i dnes – zejména pro mladé lidi je místem, kde se cítí bezpečně a přijímání, bez ohledu na to, odkud a s čím přicházejí. “Jednota přes pluralitu názorů a postojů je pro toto místo příznačná, snad i proto zde dnes při různých programech nalézají útočiště lidé z nejrůznějších poměrů a s rozmanitými, často i složitými životními příběhy,” říká současná ředitelka spolku Setkávání Travná Veronika Jurečková.

Spolek při rekonstrukci spolupracuje s jesenickým architektem Tomášem Pospíšilem, který je autorem architektonické studie, podle níž celá rekonstrukce probíhá. V těchto dnech začala také první ostrá fáze – demontáž obložení v podkroví, na kterou bude navazovat právě rekonstrukce střechy a nově uspořádané pokoje v podkroví. Paralelně budou probíhat menší dílčí opravy jako jsou výměny oken, dveří, úpravy interiérů, obměna vybavení apod, které si spolek zajišťuje svépomocí. V budoucnu se pak plánuje nové využití prostoru dnešní boční kaple a dokončení přístavby, kde by měla vzniknout prostorná jídelna, další pokoje a větší prostory pro tvůrčí a vzdělávací aktivity.

Dům setkávání utváříme jako místo setkávání (nejen) mládeže, ale také jako místo pro vzdělávání, dialog a umělecké počiny. V zadní části přístavby by měl v budoucnu vzniknout velký ateliér pro různé tvůrčí aktivity, vzdělávání, experiment, hledání a tvorbu ať už ze světa výtvarného, literárního, hudebního nebo dramatického.” dodává Veronika Jurečková.

Spolek na záchranu a dostavbu Domu setkávání založil veřejnou sbírku. Veřejnost může přispívat na účet: 6628370389/0800.

Co o Travné říkají její návštěvníci?

Travná mi dává spoustu přátel, mého muže a stabilní zázemí. Vím, že ať budu kdekoliv, tak se sem můžu vracet.” Anežka H.

Na Travnou jezdím rád, protože tu je ve vzduchu cítit svoboda.” Darek Č.

Travná mi dala spoustu úžasných lidi, atmosféru, to, že tady můžu načerpat spoustu energie, kterou si potom nosím strašně moc dlouho, přátele úplně nižšího věku, než jsem já, a to je hrozně fajn. Je tady spousta radosti.” Kateřina J.

O spolku Setkávání Travná z. s.

Setkávání Travná je otevřený křesťansky orientovaný ekumenický spolek vycházející z tradice Českobratrské církve evangelické. Od roku 1968 se na Travné setkávají lidé z různých zemí, různých vyznání a různé sociálně-zdravotní situace, aby si vyzkoušeli soužití s druhými, hovořili o svých otázkách i nadějích a objevovali to, co mají společné. Setkání pramenila z víry v to, že všichni lidé jsou Bohem stejně přijímáni a milováni a jsou povoláni k tomu, aby si vzájemně pomáhali nést svá břemena (Gal 6, 2). Tyto aktivity nezadusil ani komunistický režim a potřeba potkávat se nevymizela ani po návratu demokracie, proto vzniklo v roce 1999 občanské sdružení Setkávávání – později Setkávání Travná z. s.

tz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.