Temná strana Jesenicka – další dobré zprávy!

Minulý týden proběhlo společné jednání vedení města Jeseník za účasti ředitele městské policie, zástupce Priesnitzových lázní a vedení Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje z územního odboru Jeseník.

.

.

.

Výsledkem schůzky je vyjádření PČR:

Na základě jednání s vedením města Jeseník ze dne 28. dubna k problematice občanů, kteří konzumují na veřejně přístupných místech alkohol nebo jiným způsobem vzbuzují veřejné pohoršení, Policie ČR, územní odbor Jeseník zvýší dohled nad dodržováním veřejného pořádku v problémových lokalitách. Mimo to územní odbor Jeseník připravuje jako již v předešlých letech celou řadu bezpečnostních akcí, které budou směřovány na veřejný pořádek ve městech.

„Nejvíce se osvědčila opatření typu „Parky“, kdy policisté kontrolují návštěvníky veřejných prostranství v celém okrese Jeseník. Díky přítomnosti služebního psa speciálně vycvičeného na vyhledávání drog mohou policisté zjišťovat nejen zneužívání alkoholu, ale také různých omamných či psychotropních látek,“ popsala další možné nástroje k potírání tohoto nešvaru tisková mluvčí jesenické policie Tereza Neubauerová.

Dále na tiskové konferenci, pořádané vedením města, dne 30. 4. 2015 k tématu zaznělo:

starosta Ing. Adam Kalous

starosta Ing. Adam Kalous

„Opakovaně apeluji na pana ředitele městské policie pana Šuranského, aby strážníci zvýšili dohled nad problematickými místy, kde je známo, že se tito lidé zdržují a dochází k porušování zákonů a vyhlášek.

Víme, že na území města se pohybují malé problémové skupinky čítající v celkovém počtu cca 25 občanů, ze kterých je pouze 6 místních a dva dokonce cizí státní příslušníci.

Co se týká zřízení záchytky v našem regionu, rádi bychom navázali na jednání, která se vedla v minulosti, a od nich se chceme odrazit. Budeme s krajem o zřízení záchytky jednat,“ uvedl starosta Adam Kalous (ANO 2011).

místostarostka Mgr. Bc. Zdeňka Blišťanová

místostarostka Mgr. Bc. Zdeňka Blišťanová

„Radnice města uvažuje o rozšíření vyhlášky, aby bylo zakázáno i žebrání!“ přidala podnět místostarostka Zdeňka Blišťanová (TOP 09).

„Se zvýšenou agresivitou se setkávají i úřednice Úřadu práce, které mají na starost vyplácení dávek pomoc v hmotné nouzi. Od roku 2014 se tyto dávky nevyplácí v hotovosti, ale ve stravenkách, a často dochází z tohoto důvodu ke konfliktům, “ doplnila tisková mluvčí Lucie Tenekedzi (ANO 2011).

„Na společné schůzce jsme zjistili, že vyhláška z roku 2008 o konzumaci alkoholu na veřejném prostranství už nevyhovuje. Je nutné ji doplnit a aktualizovat, například o lokalitu kolem OC Kaufland.

místostarosta Mgr. Petr Procházka

místostarosta Mgr. Petr Procházka

Bohužel Jeseník je přirozené centrum regionu, nejlepší na to, aby se sem sjížděli různí živlové – těžko s tím asi něco uděláme!? Samozřejmě je to způsobeno tím, že tady máme „azylák“, nešťastné je, že na autobusovém nádraží sídlí Darmoděj, který do této lokality přitahuje pozornost těchto lidi.

Záchytka je ztrátová až 8 milionu korun ročně, aby v uvozovkách byla rentabilní, musí mít pět klientů denně. Je jasné, že město Jeseník na to nemá, proto myslím, že dofinancování ztráty, která případně na záchytce vznikne, musí být věcí celého regionu – SMOJky. Ale protože se opilci stahují do Jeseníku, nebudou starostové okolních obcí chtít na ni doplácet,“ uvedl místostarosta Petr Procházka (ODS).

Protože máme v této věci od samého začátku úplně jiné informace a jsme přesvědčeni, že pzs-cedulese v tomto bodě pan místostarosta Procházka mýlí, oslovily naše noviny ty, kteří s provozem PZS mají letité zkušenosti:

Záchytná stanice i její ztráta jsou plně hrazeny naším zřizovatelem – krajem,“ odpověděla na náš dotaz („kdo financuje provoz a ztrátu PZS?“) tisková mluvčí Petra Kafková ze Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje, která je dlouhodobým provozovatelem PZS v Českých Budějovicích.

Závěr 

Hlavním nástrojem v boji s nepřizpůsobivými spatřuje vedení města v institutu vykázání – vyhoštění. V příštích dnech chce vedení města o problematice dál jednat a ke společnému jednání přizvat i zástupce neziskové organizace Boetheia.

Institut vykázání – obce mohou ze svého území vykázat toho, kdo nemá ve městě trvalý pobyt, ale opakovaně se tam dopustil krádeže, rušení klidu nebo jakýchkoliv výtržností. Dotyčný se pak během trvání sankce nesmí v obci vůbec vyskytnout, tedy nesmí tam ani na návštěvu. V případě porušení této sankce se už jedná o trestný čin a riskoval by až tři roky vězení.

Šupáci – jak se říká, všechno už tu jednou bylo! Kdysi se lehčí zločinci, eventuálně lidé, kterým se tehdy ještě neříkalo bezdomovci, za policejního doprovodu přepravovali takzvaným postrkem, německy Schubem, česky šupem, do své domovské obce. Posílání šupem už neznáme, protože to má svůj původ v policejní terminologii Rakouska-Uherska. Dnes se používá slovo vyhoštění nebo vykázání, ale slovo šupák je v češtině běžné. Původně se jím označovali právě ti pobudové posílaní šupem, šupáci.

Co se týká financování záchytné stanice, je vidět, že někteří zástupci města mají v této věci stále velké mezery, ale vůbec jim to nebrání v tom, aby o tom sáhodlouze mluvili a vymýšleli – vymyšlené.

Repetitio est mater studiorum! – Opakování je matkou moudrosti! 

Proto pro jistotu ještě jednou: Záchytná stanice i její ztráta jsou plně hrazené zřizovatelem – krajem!

Autor: Jiří Fanta

Foto: JN

Souvisí: Temná strana Jesenicka,    Temná strana Jesenicka II.,      Tak jsem to schytal,    Dobré zprávy,   Temná strana Jesenicka III,