Dobré zprávy

Ačkoliv první kytička jaro nedělá, většinou to bývá posel dobrých zpráv, že se konečně blíží změna – k lepšímu! Možná je má radost ještě předčasná, ale musím se s vámi podělit o pozitivní zprávu.

Z Jesenické nemocnice s.r.o. jsem obdržel vyjádření jejich managementu na téma Protialkoholní záchytné stanice, ve kterém stojí:

.

.

V současné době je situace následující: Zpravidla jsou lidé pod vlivem alkoholu či bez domova přivezeni do nemocnice zdravotnickou záchrannou službou, kterou obvykle přivolá jiná osoba, která ležící osobu považuje za zraněnou nebo je tato skutečně zraněná (odřeniny atd.) V případě, že je dotyčná osoba přivezena záchrannou službou, jsme jako nemocnice povinni ji převzít. Osoba pod vlivem nejen alkoholu, ale i jiných návykových látek je ošetřena a často dochází k tomu, že po propuštění z ambulantního ošetření (pokud je to možné) je opět přivezena do nemocnice.

V případě, že by taková osoba zůstala na lůžku bez zdravotní indikace, byla by jí poskytována tzv. „pobytová služba se zdravotním dohledem“, resp. služba nehrazená z veřejného zdravotního pojištění, naopak by ji musela zaplatit tato „osoba pod vlivem“. Reálně však vymahatelnost v záchytných stanicích představuje kolem 20 %. Obávám se, že na Jesenicku by procento vymahatelnosti bylo ještě nižší.

Provozování záchytné stanice je vždy ztrátovým provozem, ve kterém je nutno ztráty dofinancovat z veřejných rozpočtů. Zpravidla se na financování podílejí kraje jako zřizovatelé těchto stanic, ale taktéž obce. Je zcela logické zřizovat záchytné stanice v prostorách nemocnic, i vzhledem k tomu, že je zde nutná přítomnost lékaře.

Vzhledem k tomu, že dřívější úvahy o zřízení záchytné stanice v JN skončily ve vzduchoprázdnu, je otázkou, zda toto téma neobnovit. Pokud by byl veřejný zájem na zřízení této stanice v areálu JN, jsme připraveni vyhledat prostory, které by mohly sloužit pro zřízení např. 4 – 6 lůžkové stanice. Tyto prostory by byly pronajímány Olomouckému kraji (zákonný zřizovatel). Samozřejmě je otázkou, zda by byl kraj ochoten záchytnou stanici zřídit. S tím souvisí taktéž vybavení této stanice a plná úhrada provozních nákladů včetně osobních nákladů personálu, který je JN schopna nabídnout. Pokud by nám tedy kraj předložil svou představu a nabídku podmínek, jsme připraveni o nich jednat.“

Za JN – Věra Kocianová – prokura společnosti

Z vyjádření jasně vyplývá připravenost a chuť problém řešit. A kde je chuť…

Tak snad to tentokrát zase někdo nezvorá!?

Milý čtenáři Jesenických novin on-line, přeji vám krásný víkend.

Jiří Fanta

Foto: Jn

Souvisí: Temná strana Jesenicka,    Temná strana Jesenicka II.,      Tak jsem to schytal