Temná strana Jesenicka III. – jak to vidí zastupitelé

Vážení čtenáři, sice se tento seriál jmenuje „Temná strana Jesenicka“, ale dnes jsem se propracoval do pasáže (kapitoly), kterou bych rád nazval „Svítání nad Jesenickem“.

„Předem bych chtěl poděkovat celému vedení radnice v čele se starostou Adamem Kalousem, že v dané věci zahájili jednání a již učinili první kroky v řešení dané problematiky.“

Jak jsem vám na konci posledního článku slíbil, v příštích dnech postupně zveřejním názory jesenických zastupitelů na danou problematiku. Předpokládám, že po posledním zasedání městského parlamentu nemůže být v Jeseníku jediný zastupitel, který by nevěděl, že agresivní opilí výtržníci – bezdomovci jsou aktuálně na pořadu dne většiny jesenických domácností.

Nyní nastal čas diskutovat a s přidáním nejlepší ingredience (nápadu) od každého namíchat ten nejlepší recept (řešení) na to, co s tím!

Slíbené odpovědi:

OLYMPUS DIGITAL CAMERATéměř obratem na můj první email odpověděla Ing. Dagmar Ponechalová (TOP 09)

a) Jak zvládá Jeseník „boj“ s výtržníky-bezdomovci? Co by k řešení této problematiky pomohlo?

Dobrý den, pane Fanto,

na posledním zasedání Výboru pro strategický rozvoj dne 9.4. t. r. jsem jako jeho člen právě tuto problematiku nadnesla v bodu „Různé“ s tím, že někteří občané Jeseníku si již na tuto záležitost stěžují delší dobu. Všichni víme, která exponovaná místa s tímto nešvarem souvisí a některým z nás již problém začíná škodit i pro rozvoj vlastního podnikání: vzpomenu např. „shromaždiště“ za PENNY marketem, těsně sousedící se zahrádkou restaurace, která má sloužit pro příjemné posezení návštěvníků vč. rodin s dětmi; dalším tímto místem jsou opět prostranství, která více méně sousedí s nákupními centry Kaufland či Albert – zde bohužel pomáháme, možná nevědomě, neudržováním přerostlého keře najít úkryt pro alkoholové dýchánky nepřizpůsobivých, nehledě k tomu, že jakmile se keř zazelená, úkryt nabývá dokonalosti. Podobně se tak děje hned naproti, v parčíku s pomníkem „obětem komunismu“, kde si kromě oněch nepřizpůsobivých, nikdo slušný na lavičku nesedne. Nemá smysl zde vyjmenovávat další místa, kde se tento jev bije s největší frekvencí lidí, a to nejen občanů našeho města (parčík u kina, parčík před knihovnou, Smetanovy sady atd., atd.)

Na výboru SRI se k tématu rozvinula diskuse i směrem k městské policii, která dle mého názoru boj s tímto nešvarem absolutně nezvládá a vůbec si nejsem jista, zda na celé čáře neselhává i prevence.

Mám za to, že eliminovat tento nežádoucí jev by pomohl viditelnější pohyb městských strážníků na nejvíce takto exponovaných místech, kam se však tito ochránci městského pořádku bohužel většinou policejním vozem nedostanou, leda na kole nebo „po svých“. Také by určitě pomohlo umístění sledovacích kamer v blízkosti zmiňovaných „seřadišť“. Za námahu by možná stálo prověřit městem/státem dotované a v regionu působící organizace při jejich naplňování preventivních programů v tomto směru.

Sama jsem jednou byla přítomna příjezdu záchranky, kterou jsem volala na pomoc jedné bezvládné, alkoholem posilněné, z lavičky visící paní, přičemž posádka vozu tuto paní okamžitě poznala a zkonstatovala, že „tento týden je to už podruhé“ (a to nechci domyslet, kolik nás, daňové poplatníky, takovýto výjezd s následnou péčí o tuto paní stál!).

images (1)b) Jaký je Váš názor na znovuobnovení PZS (záchytky) v jesenickém regionu? Odpovězte prosím ANO – NE a zdůvodněte. (Trochu Vám to ulehčím – ze zákona je financování zřízení a následný provoz plně v režii kraje.)

Můj názor na obnovu PZS je z výše uvedeného zcela zřejmý – ANO! Není to však zdaleka jediná cesta, jak se tohoto nešvaru zbavit.

.

Všem krásný nadcházející víkend!

Dáša Ponechalová

Děkuji za redakci a čtenáře Jesenických novin on-line. Jiří Fanta

Pokračování příště…

Foto: Jn

Souvisí: Temná strana Jesenicka,    Temná strana Jesenicka II.,      Tak jsem to schytal,    Dobré zprávy