PŘIJĎTE DISKUTOVAT: PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY

První etapa Plánu udržitelné městské mobility se chýlí ke konci. Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se zapojili do průzkumů, které proběhly v minulých měsících. Zároveň bychom vás chtěli pozvat na společné setkání, na kterém dojde k prezentaci výsledků dopravních průzkumů, projednání výstupů analytické části a k získání dalších vašich podnětů, které mohou pomoci zlepšit situaci nejen v automobilové, ale i pěší, cyklistické a veřejné dopravě v našem městě…

Společné setkání zpracovatelů dokumentu, zástupců města a občanů k analytické části Plánu udržitelné městské mobility se uskuteční dne 30. listopadu od 17:00 v hudebním sále Centra společných aktivit (knihovna).

Více informací k Plánu udržitelné městské mobility na https://www.nasjesenik.cz/stranky/mobilita

tz