Informace z rady města Jeseník

Byla vybrána firma na realizaci chodníku na ulici Nerudova a na obnovu místní komunikace na ulici Kalvodova. Kantýna na IPOSe bude mít nového nájemce. Město dostalo darem 75.000 Kč. To a mnohem více schválili radní na svém pondělním zasedání…

Radní schválili dodavatele na obnovu pravostranného chodníku na ulici Nerudova. Předmětem stavebních prací bude také vybudování nových parkovacích míst, a to na levé straně ulice.

Stejná firma, KAIVINKONE s.r.o., byla vybrána i pro realizaci obnovy místní komunikace na ulici Kalvodova. Obě nabídky dané společnosti byly vyhodnoceny jako ekonomicky nejvýhodnější.

Město Jeseník má zájem na tom, aby na IPOSe byla i nadále provozována kantýna, proto bylo na pondělním zasedání rady města schváleno zveřejnění záměru pronajmout uvedené prostory. Doufáme, že se brzy najde nový nájemce s občerstvením.

Společnost PL Medical, s.r.o. darovala městu 75.000 Kč. Finanční dar bude pravděpodobně použit na vánoční osvětlení.

tz