STUDENTI TVOŘÍ Z JESENÍKU ZELENÉ SILICON VALLEY A LÍDRA UDRŽITELNOSTI

Mizející pohraniční město se zastaralou infrastrukturou změníme v zeleného hightech lídra. Tento ambiciózní cíl si stanovili brněnští studenti architektury. Jejich projekt ukazuje, jak se z bývalého okresního města Jeseník může do roku 2025 stát město budoucnosti: ekologické inovativní centrum inspirující obce, které čelí stejným environmentálním výzvám. Veřejnost může výsledek zhlédnout v rámci festivalu Jesnění….

Dvacítka studentů architektury VUT v Brně pod vedením Jana Mléčky spojila síly s úřadem jesenického městského architekta Tomáše Pejpka a společně zpracovali strategii budoucího rozvoje města. Cílem je vytvořit zelené Silicon Valley, tedy lídra v oblasti výzkumu a vývoje zelených technologií, a spojit moderní město, protkané inteligentními senzory, s přírodní krajinou, plnou vody a života.

„Nemilosrdná čísla a grafy ukazují v Jeseníku razantní pokles obyvatel, struktura města je roztříštěná a nesourodá, nezaměstnanost vysoká, náklady na udržení kvalitní infrastruktury stále rostou. Podle tabulek by se měl Jeseník zachraňovat spoustou těžkopádných opatření za astronomické částky. Pokud však opustíme teorii nekonečného růstu a uplatníme naopak princip tzv. smršťujícího se města, má Jeseník obrovský potenciál,“ vysvětluje vedoucí projektu Jan Mléčka.

Stěžejní motivy projektu Jeseník 2025:

  • Město jako krajina

Jeseník je jedinečný způsobem, jakým okolní krajina prorůstá město až do centra. Řízeným splýváním s krajinou lze s minimem nákladů dosáhnout ideálu městského přírodního parku v duchu takzvané “městské divočiny” (Urban Wilderness), o který usilují vyspělá města (parky Südgelände či Gleisdreieck v Berlíně, park na Vrchu sv. Kříže v Praze 3).

  • Město jako druhová banka

V novém parku napříč celým městem lze podpořit původní druhy stromů, keřů i rostlin či plodin. Celý systém by se stal pestrou genovou základnou odolných odrůd, které ustoupily masové zemědělské produkci nebo invazivním zavlečeným druhům.

  • Město jako zdroj energie

Nová městská krajina je významným zdrojem obnovitelné energie. Propojením s univerzitním výzkumem tzv. vírových turbín lze získat velké množství elektrické energie i v rámci běžného potoka bez nutnosti výraznějších zásahů do koryta. Podobně lze využít drobné větrné turbíny a využít jedinečná stanoviště v jednom z největrnějších měst v ČR.

  • Město jako technologická inspirace

Jeseník dokáže nabídnout nejlepší možné podmínky pro výzkum a vývoj zelených technologií. Nově vzniklá inteligentní krajina je prostoupena tisíci jednoduchých senzorů. Ty ve vzájemné komunikaci na principech IoT (Internet of Things) poskytují obrovské množství atraktivních obchodovatelných dat o fungování městské krajiny jako vzájemně propojeného celku.

Výstava s názvem Jeseník 2025 bude zahájena v sobotu 18. 9. v 19:30 v předsálí městského kina. Komentovaná procházka po jednotlivých řešených lokalitách s komentářem autorů se uskuteční v sobotu 2. 10. 2021 v 10:00 (začátek u kašny na náměstí) v rámci jesenických Dnů architektury.

tz