SÍDLIŠTĚ 9. KVĚTNA PROJDE TŘETÍ ETAPOU REVITALIZACE

Třetí etapa revitalizace sídliště 9. května je těsně před realizací. Stavební práce mají odstartovat po podpisu smlouvy během srpna. Již nyní probíhají v koordinaci s městem rekonstrukce některých inženýrských sítí, zejména kanalizací, plynovodů a kabelů nízkého napětí.

„Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce části místní komunikace v ulicích U Kasáren a Tylova, obnova chodníků mezi danými ulicemi a vybudování míst pro přecházení přes ulici Mahenova,“ uvedl vedoucí Oddělení investic Městského úřadu Jeseník Jiří Uher. Zároveň dojde k doplnění a nahrazení prvků městského mobiliáře včetně přístřešků pro kontejnery. V lokalitě vzniknou i nová parkovací stání. Stávající veřejné osvětlení bude odstraněno a nahrazeno novým. „Rada města v pondělí schválila vítězného uchazeče na zhotovitele této investiční akce. Jsem ráda, že revitalizace pokračuje,“ uvedla starostka Jeseníku Zdeňka Blišťanová.

Financování akce za cca 12 milionů korun s DPH proběhne za přispění dotace ze Státního fondu podpory investic.  Její výše může činit až 6 milionů korun, maximálně však 50 % z uznatelných nákladů. „Revitalizace sídliště 9. května je rozplánovaná na pět etap, nyní se projekčně připravuje 4. etapa,“ uzavřel místostarosta Jeseníku Václav Urban.

tz