STUDIE NAPOVÍ, JAK ŘEŠIT DOPRAVU U PRADĚDU

Větší plynulost silniční dopravy během ranní a odpolední špičky u hotelu Praděd. To je zadání dopravní studie, na kterou město Jeseník vyhlásí výběrové řízení formou uzavřené výzvy. Termín samotné realizace následných opatření ovlivní vítězná varianta.

„Studie by měla být hotova během dvou až tří měsíců od podepsání smlouvy s jejím zhotovitelem. Její výsledek nám pak ukáže, kterým směrem se máme vydat. Zda to bude kruhový objezd nebo oddálení od sebe dvou blízkých křižovatek či úprava přechodů pro chodce,“ vyjmenoval možné varianty místostarosta města Václav Urban. Smyslem je, aby vhledem k narůstající intenzitě dopravy vybraná varianta komplexně řešila dopravní situaci v této lokalitě s výhledem na minimálně 20 až 30 let. „Nutno podotknout, že podrobněji se touto dopravní závadou zabýval generel dopravy z roku 2003, který již může být přežitý,“ poznamenal Urban. Výsledkem dopravní studie se pak budou zabývat dopravní komise a komise pro rozvoj města, rada města a následně zastupitelstvo. „Přikláněl bych se i k možnosti veřejného projednání,“ sdělil místostarosta města. Kdy dojde k samotné realizaci dopravních opatření však nelze předem určit. Termín realizace bude totiž přímo závislý na zvolené variantě, zda bude mít vliv na územní plán města nebo ne. „V případě maximalistické verze půjde o znatelný zásah do parku na náměstí Svobody. S CHKO Jeseníky jsme již jednali a tato varianta je nyní, na rozdíl od minulosti, přípustná. Předpokládáme však, že variantní řešení, která vzejdou z dopravní studie, by měla být co do rozsahu menší než maximalistická verze,“ vysvětlil Urban.

Vybraná varianta ovlivní i tok peněz na tuto investiční akci. „V případě budování kruhového objezdu by měl větší část nést kraj. Pokud stačí posunout chodníky nebo přechody pro chodce, tak financování půjde za městem,“ uzavřel místostarosta města Václav Urban.

Autor a foto: TZ