Filipa Urbaníka (20 let) z dětského domova na Jesenicku čeká 3 měsíční pracovní pobyt ve Velké Británii, v rámci projektu LONDON Job&Fun, který pořádá nezisková organizace Nadání a dovednosti o.p.s.

Zájem o studium či práci v zahraničí je i mezi dětmi v dětských domovech. Patří k nim také ambiciózní Filip Urbaník (20 let), který pochází z dětského domova na Jesenicku. Díky neziskové organizaci Nadání a dovednosti o.p.s. se mu jeho touha, poznat život mimo Českou republiku, už brzy splní.

Nezisková organizace Nadání a dovednosti o.p.s. pomáhá s osobním a profesním rozvojem dětem z dětských domovů z celé České republiky už 6 let. Jejich projekty, kterých je hned několik, prošlo k dnešnímu dni celkem 635 dětí ve věku 14 – 26 let. V rámci projektu LONDON Job&Fun, do kterého se přihlásil také Filip, poslali minulý rok hned 2 děvčata na tříměsíční pracovní pobyt a letos tomu nebude jinak. Spolu s Filipem odcestuje do Velké Británie také Dana L. (18 let) z Příbramska.

Filip minulý rok úspěšně odmaturoval na střední škole, kde studoval obor Gastronomie. Nyní pokračuje dále ve studiu na Vysoké škole polytechnické v Jihlavě, kde si vybral obor Aplikovaná informatika. On i jeho dětský domov měli z toho, že byl vybrán pro účast v projektu, velkou radost. ,,Když jsem se dozvěděl, že jsem byl vybrán do projektu, měl jsem obrovskou radost, protože se mi naskytla příležitost zdokonalit si anglický jazyk,” řekl sám Filip.

,,Od projektu očekávám, že si zdokonalím anglický jazyk, získám nové kontakty a pracovní zkušenosti v jiné zemi. Ve Velké Británii jsem byl v 9.třídě se základní školou a pamatuji si, že se mi tam líbilo, proto se už moc těším,” dodal po sléze Filip.

,,Tento rok byl o projekt velký zájem, proto pro nás bylo velmi obtížné určit, kdo z přihlášených dětí získá tuto jedinečnou šanci, žít po dobu 3 měsíců v hlavním městě Velké Británie,” uvedla Linda Hurdová, ředitelka neziskové organizace Nadání a dovednosti o.p.s. ,,Doufáme, že projekt sklidí u účastníků úspěch, tak jako tomu bylo minulý rok, kdy se nám jedna z účastnic do Velké Británie dokonce odstěhovala, což nicméně nebylo a není primárním cílem projektu. Chtěli bychom, aby si účastníci zlepšili cizí jazyk, seznámili se s jinou kulturou, naučili se samostatnosti, pracovním návykům a hospodaření s penězi, ” dodala Linda Hurdová.

Dana s Filipem odcestují už v druhé polovině června, a to hlavně díky finanční podpoře advokátní kanceláře Bányaiová Vožehová, s.r.o. a cestovatele Lukáše Kerharta. Jejich cestu projektem LONDON Job&Fun, který vznikl ve spolupráci s agenturou Czech-us, v.o.s., můžete sledovat na facebooku neziskové organizace: Nadání a dovednosti ops.

FOTO_1: Fotografie ze schůzky v agentuře Czech-us v.o.s. Na fotografii (zleva): Helena Chlebečková – koordinátorka programu Práce v Londýně, Filip U. – účastník projektu, Dana L. – účastnice projektu a Denisa Fousová – projektová manažerka.

FOTO_2: Účastník projektu Filip U.

FOTO_3: Fotografie ze schůzky v advokátní kanceláři Bányaiová Vožehová, s.r.o. Na fotografii (zleva): Dana L. – účastnice projektu, Lucie Oršulová – partnerka advokátní kanceláře, Filip U. – účastník projektu a Linda Hurdová – ředitelka Nadání a dovednosti o.p.s.

Autor: Nadání a dovednosti o.p.s.