Příspěvky v rubrice: Vaše články

Jan ŠKODA: „Letní ohlédnutí s vůní benzínu“ – Priessnitzův okruh 2017

Kdy: 12.8.2017

Kde: Česká Ves

Co: Priessnitzův okruh 2017

4. září jsme se dočkali a přivítali naše nové prvňáčky

Přivítání se konalo v osm hodin na budově Průchodní v tělocvičně, kam přišlo 41 žáčků a v devět hodin na budově Boženy Němcové, kde čekalo 47 nových žáčků.

TRNKA zakončila letní sezonu

Folklorní soubor TRNKA již mnoho let úspěšně reprezentuje naše město u nás i  v sousedním Polsku.

David Migal – Adventure Camp 2017

Spolek HOROLEZCI Jeseník ve spolupráci se SVČ DUHA a za podpory projektu „MLADÝ SPORTOVEC“ se rozhodli o prázdninách uspořádat letní příměstský tábor pro děti a mládež z okolí Jesenicka. Náplň byla zaměřena kromě lezení také na pohyb a pobyt v přírodě. Celý tábor potom vyvrcholil nocováním pod širým nebem.

A jak to celé probíhalo?

Milena Mikulková: „Ne ruce vzhůru, ale hlavu vzhůru, rodiče!“

Stává se čas od času i vám, že si kladete otázku, jak se jako rodič v dané situaci zachovat? Možná jste už také kroutili nevěřícně hlavou, čeho je vaše dítě schopné. Anebo jste se ocitli v slepé uličce a nevěděli kudy kam. Neděste se – toto zažívá, 99% rodičů, těch, kteří si dovolí být k sobě pravdiví.

Jan ŠKODA – Dobšiná 2017

Kdy: 22.-23. 7. 2017

Kde: Dobšiná, Slovenské rudohorie, Košický kraj, SVK

Co: Závod Mistrovství Evropy v závodech do vrchu Dobšínský kopec 2017

Ve Vápenné a blízkém okolí pomáhali v domácnostech „dobří skřítci“ – proběhl další ročník letní dobrovolnické brigády SUMMERJOB

Sum­merJ­ob je dob­ro­vol­nic­ká bri­gá­da ve ves­ni­cích a měs­teč­kách čes­ké­ho po­hra­ni­čí. Kaž­dý rok při ní bě­hem jed­no­ho týd­ne po­má­há 150 mla­dých dob­ro­vol­ní­ků míst­ním oby­va­te­lům. Prv­ní tři roky jsme pů­so­bi­li na Ma­nětín­sku v Pl­zeň­ském kra­ji, poté dal­ší tři roky na Brou­mov­sko v kra­ji Krá­lo­vé­hra­dec­kém a nyní se chys­tá­me již po­dru­hé do pod­hůří Rych­leb­ských hor v kra­ji Olo­mouc­kém.