ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA JESENÍK

Ve čtvrtek 25. dubna se v 15.00 uskuteční v zasedací místnosti budovy IPOS druhé letošní zastupitelstvo města. Na programu bude přehled veřejných zakázek 2024, projekt na podporu volnočasových aktivit jesenických dětí, informace o činnosti společností s majetkovým podílem města a další…

Program jednání:

 1. Zahájení a volba pracovní komise
 2. Schválení programu jednání
 3. Zápis z 8. zasedání kontrolního výboru
 4. Zápis z 10. zasedání finančního výboru
 5. Přehled veřejných zakázek 2024 administrovaných Oddělením investic
 6. Společenský sál v budově č.p. 1147/10 v Jeseníku (IPOS)
 7. Úprava dispozic a rekonstrukce budovy Karla Čapka 1147 v Jeseníku – I. etapa
 8. Předběžné výsledky hospodaření města za rok 2023
 9. 2. změna rozpočtu města Jeseník na rok 2024
 10. Přílohy ke Zřizovacím listinám školských příspěvkových organizací
 11. Podpora volnočasových aktivit jesenických dětí
 12. Dodatek č. 1 k darovací smlouvě s HZS Olomouckého kraje
 13. Smlouva o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje
 14. Odměny neuvolněných zastupitelů
 15. Informace o činnosti TSJ
 16. Informace o činnosti VaK – Vodovody a kanalizace, a. s.
 17. Prodej pozemku – komunikace pro přístup k chatové oblasti (po zveřejnění)
 18. Prodej pozemku parc. č. 1058 v k.ú. Jeseník, ul. Zeyerova (po zveřejnění)
 19. Prodej podílu 1/9 nemovitosti v k.ú. Dolní Fořt (po zveřejnění) 20.
 20. Prodej pozemku parc. č. 1313/71 v lokalitě Za Podjezdem (po zveřejnění)
 21. Odkup pozemku parc. č. 1313/ 208 v lokalitě Za Podjezdem
 22. Žádost o prodej části pozemku parc. č. 492/10 v k.ú. Seč u Jeseníka
 23. Žádost o prodej pronajaté zahrádky v k.ú. Jeseník
 24. Převod podílu nemovitosti č.p. 331 na ul. Husova v Jeseníku na zveřejnění
 25. Pozemek parc. č. 1158 v k.ú. Poběžovice u Domažlic
 26. Převod nepotřebného státního majetku ve prospěch obcí a krajů
 27. Výmaz předkupního práva, pozemek parc. č. 1313/120 v k.ú. Bukovice u Jeseníka
 28. Dotace – dofinancování projektu – rekonstrukce, žádost FK WAREX Jeseník 2 / 2
 29. Informace o bazénu v České Vsi
 30. Různé

Zasedání zastupitelstva města jsou veřejná.

Přímý přenos můžete sledovat na YouTube kanále města Jeseník. 

tz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.