ZAHÁJENÍ STAVBY CHODNÍKU DO LÁZNÍ A ČÁSTEČNÁ UZAVÍRKA UL. PRIESSNITZOVA

V pátek 12 dubna proběhlo předání staveniště stavby města „Vybudování chodníku do lázní, Jeseník“. Trasa chodníku, který má mj. za cíl zvýšit bezpečnost v lokalitě, je navržena od ulice Alšova pro Francouzský pramen. Stavební práce budou dokončeny ještě v tomto roce, vzhledem k nim je třeba počítat s přechodnými dopravními omezeními v dané oblasti. Úsekem je např. vedena linka 950112 dopravce ARRIVA autobusy a.s…

V průběhu částečné uzavírky, v termínu od 15. dubna do 31. října letošního roku, bude uvedeným úsekem umožněn průjezd spojům zmíněné linky po volné části vozovky okolo posuvného pracovního místa, kde silniční provoz bude upraven přechodným dopravním značením.

Výstavba nového chodníku bude probíhat podél silnice III/45318 vpravo ve směru jízdy Jeseník – Lázně, kde se nachází dvě autobusové zastávky Jeseník, Lázně – Kalvodova a Jeseník, Lázně -bytovky. Podle informací KIDSOKu dojde v závislosti na stavebních pracích na dobu nezbytně nutnou k přemístění těchto dvou zastávek o několik metrů dále na nově vybudovaný chodník k náhradnímu označníku, ale vždy v dohledové vzdálenosti cestujícím.

tz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.