OBNOVA KANALIZACE UZAVŘE LIPOVSKOU ULICI

V první polovině dubna bude zahájena důležitá investiční akce Vak Jesenicka. Technicky náročné stavební práce na obnově kanalizace si vyžádají úplnou a částečnou uzavírku silnice na ulici Lipovská, a to v předpokládaném termínu od 8. dubna do 31. října. Všem, kterých se stavba dotkne, děkujeme za trpělivost.

Stavba bude realizována ve dvou etapách, které si v letošním roce vyžádají následující dopravní omezení:

  • 8. dubna až 8. června: úplná uzavírka od vjezdu do nemocnice po most „U Dalamánku“. Objízdná trasa povede přes ul. Fučíkovu, Dukelskou, Denisovu a J. Ježka.
  • 17. června až 31. října: částečná uzavírka od vjezdu do nemocnice po křižovatku s ulicí Puškinova.

Vjezd do areálu jesenické nemocnice nebude omezen. Stavba bude podél průchozích chodníků zajištěna stavebním oplocením. Zajištěn bude také průjezd cyklistů cyklostezkou v prostoru křížení ulice Lipovská u mostu přes řeku Staříč. Uvedená úplná a částečná uzavírka se dotkne linek veřejné linkové dopravy 950113, 950116, 950117, 950118, 950120, 950126 dopravce ARRIVA autobusy a.s.

Veřejná autobusová doprava v době uzavírky

Po dobu úplné uzavírky od 8. dubna do 8. června nebude uvedeným úsekem umožněn průjezd spojům dotčených linek a tyto spoje budou vedeny zmíněnou obousměrnou objízdnou trasou.

  • Zastávka Jeseník, nemocnice ve směru na centrum nebude obsluhována, jako náhradní zastávka bude obsluhována zastávka Jeseník, lékárna v ulici Fučíkova.
  • Zastávka Jeseník, nemocnice ve směru Lipová-lázně bude přemístěna o cca 170 metrů na chodník v blízkosti domu č. p. 27 k náhradnímu označníku.
  • Zastávka Jeseník, Lipovská ve směru centrum bude pro dotčené spoje linek 950113, 950116, 950117, 950118, 950120, 950126, bude přemístěna o cca 180 m do ul. Denisova na chodník před rodinný dům č. p. 3
  • Zastávka Jeseník, Lipovská ve směru Lipová-lázně bude pro dotčené spoje linek 950113, 950116, 950117, 950118, 950120, 950126 přemístěna o cca 180 m do ul. Denisova na chodník před rodinný dům č. p. 4.
  • Zastávka Jeseník, Lipovská bude ve stávající poloze obsluhována pouze spoji linky 950116, které zajišťují obslužnost zastávky Jeseník, žel. st.
  • U spojů č. 1, 13 a 15 linky 950113 při jízdě po objízdné trase, umožní řidiči v ul. Denisova výstup cestujícím v zastávce Jeseník, U rybníčku před otočením, které provedou v prostoru točny u budovy železniční stanice Jeseník (trasa: Denisova, Jaroslava Ježka, Lipovská, Puškinova, Nádražní a zpět) a následně obslouží zastávku Jeseník, U rybníčku ve správném směru dle platného jízdního řádu.

Kvůli vedení spojů dotčených linek po objízdné trase, může docházet k jejich zpoždění přibližně do 5 minut.

Po dobu částečné uzavírky od 17. června do 31. října může dojít ke krátkodobému omezení obslužnosti zastávky Jeseník, nemocnice, která bude po nezbytně nutnou dobu přemístěna k náhradnímu označníku, ale vždy v dohledové vzdálenosti cestujících. Ostatní zastávky budou obslouženy bez omezení.

Aktuální informace o uzavírce budou uvedeny na webových a facebookových stránkách města, informovat o ní budeme také prostřednictvím služby Hlášení rozhlasu.

Podle informací Vak Jesenicka bude na Lipovské probíhat obnova páteřní kanalizace. Technicky náročná stavba se 72 kanalizačními přípojkami bude zahájena 8. 4. 2024 a měla by být hotova do konce letošního roku. Pro co největší zkrácení doby realizace stavby byla pro obnovu kanalizace zvolena bezvýkopová technologie, i přesto bude stavba probíhat od jara do podzimu tohoto roku. U projektu se počítá s náklady okolo 18 milionů Kč (bez DPH).

tz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.