I ROK 2024 JE PRO VAK JESENICKA VE ZNAMENÍ INVESTIC, OBNOVY A OPRAV

Zodpovědné řízení a péče o pět vodních zdrojů, jednu úpravnu vody, jednu čistírnu odpadních vod a více než 330 km vodovodní a kanalizační infrastruktury si žádají nemalé peníze každoročně se propisující do Plánu investic oprav a projektových prací.

Více než 103 milionů korun (bez DPH) během roku 2024 hodláme ve VaK Jesenicka vložit do rozvoje, obnovy a oprav zajišťujících provozuschopnost vodohospodářské infrastruktury. Vyplývá to z Plánu investic, oprav a projektových prací, jež coby hlavní dodavatel pitné vody na Jesenicku každoročně připravujeme. Stavební práce si však téměř vždy vyžádají menší či větší omezení, a to zejména v dopravě, proto ve stavební sezóně prosíme všechny občany o trpělivost a pochopení.“, říká předseda představenstva společnosti Václav Urban.

Stěžejní akcí, na níž zaměřujeme pozornost v rámci města Jeseník, je obnova páteřní kanalizace na Lipovské ulici v Jeseníku. Technicky náročná stavba se 72 kanalizačními přípojkami bude zahájena 8. 4. 2024 a měla by být hotova do konce letošního roku. „Abychom co nejvíce zkrátili dobu realizace stavby, byla pro obnovu kanalizace zvolena bezvýkopová technologie, ale i přesto bude stavba probíhat od jara do podzimu tohoto roku a počáteční dva měsíce budou s plnou uzávěrou ulice Lipovská (od potoka Staříč po vjezd do jesenické nemocnice). Dále bude stavba pokračovat s částečným omezením provozu (vjezd do nemocnice po křižovatku Lipovská-Puškinova). Aktuální informace o stavbě budou vždy uvedeny na našich webových stránkách.“ (www.vakjes.cz), sdělil technický ředitel Robert Černý. U projektu počítáme s náklady okolo 18 milionů Kč (bez DPH). Stavební práce si vyžádají trpělivost chodců a zejména řidičů pohybujících se v blízkosti stavby, za což se předem omlouváme a děkujeme za pochopení. Bez obnovy takto důležitých uzlů vodohospodářské infrastruktury se neobejdeme.

Pokud jde o běžící strategický investiční záměr – napojení Keprnického potoka na adolfovickou úpravnu vody, na něm budou práce probíhat po celý rok. Po dokončení si VaK Jesenicka významně doplní přísun surové vody, neboť vydatnost vodních zdrojů není v dnešní době vůbec samozřejmá. Cena této významné stavby činí 127 milionů korun, které však ze 70 % pokrývá dotace Státního fondu životního prostředí ČR.

S plnou zodpovědností konstatuji, že náš plán vždy reflektuje potřeby VaK Jesenicka pro udržitelný rozvoj a průběžnou obnovu a modernizaci vodohospodářské infrastruktury. Naším cílem je zlepšovat poskytované služby a současně udržovat vodohospodářskou síť budoucím generacím.“, vystihla ředitelka společnosti Lenka Podhorná.

FOTO:

Zdroj: archiv VaK Jesenicka

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.