ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA JESENÍK

Ve čtvrtek 14. září v 15.00 se v zasedací místnosti budovy IPOS uskuteční další zasedání zastupitelstva města. Na programu například bude přehled veřejných zakázek v roce 2023, výsledek hospodaření města Jeseník za 1. pololetí roku 2023, finální dokument Plánu udržitelné městské mobility města Jeseník, informace o stavu prodeje hotelu Slovan a další…

Program jednání:

1. Volba pracovní komise

2. Schválení programu jednání

3. Zápis ze 4. zasedání kontrolního výboru

4. Zápis z 6. zasedání finančního výboru

5. Přehled veřejných zakázek 2023 administrovaných Oddělením investic

6. Regenerace sídliště Pod Chlumem, Jeseník – bezúplatný převod pozemků od ÚZSVM

7. 4. změna rozpočtu města Jeseník na rok 2023

8. Výsledky hospodaření města za 1. pololetí r. 2023

9. Mezitímní účetní závěrka města za 1. pololetí r. 2023

10. Střednědobý výhled rozpočtu města Jeseník 2024 – 2026 – návrh

11. Organizační záležitosti příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Jeseník

12. Spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování

13. Finální dokument Plánu udržitelné městské mobility města Jeseník

14. Sociální fond

15. Informace o činnosti – Technické služby Jeseník a.s.

16. Informace o činnosti VaK – Vodovody a kanalizace, a. s.

17. Vak – Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s. – doporučení k volbě člena představenstva společnosti

18. Prodej objektu hotelu Slovan – informace o stavu

19. Prodej pozemku ul. Jiráskova (po zveřejnění)

20. Prodej zahrádek v k.ú. Bukovice u Jeseníka

21. Prodej pozemku v lokalitě Za Podjezdem (na zveřejnění)

22. Bezúplatné nabytí části pozemku pod stavbou točny ul. Alšová

23. Majetkové narovnání pozemků v lokalitě Muzikantská stezka

24. Investice SATEZA do SCZT 2023-24

Zasedání zastupitelstva města jsou veřejná.

Přímý přenos můžete sledovat na YouTube města Jeseník.

tz