JEDNOTKA A SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ JESENÍK MÁ NOVÉ VOZIDLOVÉ RADIOSTANICE A BATERIE

Sbor dobrovolných hasičů Jeseník má nové spojové prostředky s příslušenstvím, které zlepší jeho akceschopnost, připravenost a komunikaci při řešení mimořádných událostí. Na nákup poskytl dotaci Olomoucký kraj, město částku dofinancovalo…

Město Jeseník získalo dotaci na pořízení spojových prostředků s příslušenstvím pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Jeseník v rámci dotačního programu Olomouckého kraje – Program na podporu JSDH 2023.

Následně byly zakoupeny dvě kompletní vozidlové radiostanice včetně příslušenství a sedm kusů nových baterií do vysílaček v celkové částce 133 694 Kč. Z toho 48.000 Kč poskytl Olomoucký kraj.

tz