POZVÁNKA NA PŘEDNÁŠKU

21. září 2023 od 18.00 hod.   Rytířský sál Vodní tvrze

PŘEDNÁŠKA

Legenda versus skutečnost

Zbojník Nikola Šuhaj a jeho rodinná stopa v Široké Nivě

Kdo by neznal slavný Olbrachtův román líčící životní osudy nebojácného bojovníka proti bídě a zastánce utlačovaných. Romantický příběh o lásce a zradě, jenž se odehrává v panenském prostředí ukrajinských Karpat, má však k realitě dosti daleko… Přednáška porovná literární ztvárnění Nikoly Šuhaje se skutečností a překvapivě zavede nejen na Podkarpatskou Rus, ale i na Vrbensko, kde se dodnes lze setkat s rodinou tohoto legendárního kriminálníka.

Přednášející: Mgr. Matěj Matela

Vstup volný