INFORMACE ZE ZASTUPITELSTVA MĚSTA JESENÍK

Přehled investičních akcí města. Vydání druhé změny územního plánu. Dotace z rozpočtu města. Jeseník podpoří volnočasové aktivity dětí. To a mnohem více schválilo Zastupitelstvo města Jeseníku na svém 3. zasedání v letošním roce…

Aktuálně je ve městě realizováno několik velkých investičních akcí současně. Konkrétně se jedná o projekt instalace fotovoltaické elektrárny na střechu administrativní budovy IPOS, obnovu proluky u tržnice vedle Masarykova náměstí, obnovu místních komunikací ulic Dittersdorfova a Poštovní, regenerace sídliště Pod Chlumem – I. a II. etapa (zpracování a podání dotační žádosti), výměnu starých lamp veřejného osvětlení za úsporná LEDková, stavební úpravy staré kantýny na IPOSe, technická a dopravní infrastruktura lokality Kalvodova – I. a II. etapa (zpracování projektové dokumentace) a zpracování projektové dokumentace pro vybudování zázemí multifunkčního hřiště.

Dotačně byly podpořeny následující projekty, jejichž realizace se teprve připravuje: chodník do lázní, vybudování přístřešku u dětského dopravního hřiště a revitalizace školní budovy na ulici Kalvodova.

Vymezení nových ploch pro bydlení v lokalitě Kalvodova, to je předmětem Změny č. 2 Územního plánu Jeseník, jehož vydání schválilo ve čtvrtek 22. června Zastupitelstvo města Jeseníku.

V rámci druhého kola žádostí o dotace byly podány dvě žádosti spadající do kompetence zastupitelstva města. Prvním žadatelem bylo Mateřské a rodinné centrum Krteček Jeseník, které žádalo o navýšení provozního příspěvku v návaznosti na zvýšení nájmu a záloh na energie v roce 2023. Druhým žadatelem byla Boétheia – společenství křesťanské pomoci, které žádalo o individuální dotaci na dokončení výměny oken a dveří na budově na ulici Otakara Březiny. Oběma subjektům byly žádosti o dotace schváleny.

Zastupitelé schválili také podporu volnočasových aktivit jesenických dětí. Díky současné ekonomické situaci omezuje pětina rodin výdaje na vzdělávání a aktivity svých dětí. Volnočasové aktivity jsou důležitou součástí rozvoje dětí a jejich omezování má negativní důsledky pro budoucnost dětí. Je v zájmu města podobné trendy co nejvíce omezovat a jednou z forem je i přímá finanční podpora dětí. Záměrem je finančně ulehčit jesenickým rodinám a podpořit místní děti v mimoškolních aktivitách (zejména kroužcích). Rodiče, kteří chtějí i přes nynější finanční potíže svým dětem dopřát jejich oblíbené umělecké nebo sportovní kroužky, mohou požádat o příspěvek. Více informací naleznete na https://jesenik.corrency.cz/