JESENÍK ROZDĚLIL TÉMĚŘ 4,5 MILIONŮ NA DOTACÍCH

V prvním kole dotací rozdělil Jeseník z městského rozpočtu rovných 4 362 000 Kč. Finanční prostředky jsou určeny na podporu sportu, kultury, vzdělávání a činnosti organizací v sociální oblasti…

Mezi bezmála dvě desítky sportovních klubů bude rozděleno 2 700 000 korun na podporu jejich celoroční činnosti při práci s dětmi a mládeží. Na podporu jednorázových sportovních akcí půjde 213 tisíc korun. Na jednorázové akce v dotačním programu podpory kultury, vzdělávání a volného času je rozděleno 164 tisíc a na individuální dotace pak 700 tisíc korun, z toho 485 tisíc je určeno na částečné krytí provozu krytého bazénu v České Vsi. Organizace v sociální oblasti podpořil Jeseník částkou 585 tisíc. Městské peníze tak pomohou seniorům, hendikepovaným, rodinám s dětmi a dalším.

Rozdělení dotací projednávala Komise pro občanské záležitosti, Komise pro vzdělání a sport a Kulturní komise. Ty doporučily radě města schválit dotace ve výši 975 tisíc, zastupitelstvo pak na svém únorovém zasedání schválilo dotace ve výši 3 387 000 korun.

Zbylé prostředky, celkem 643 tisíc, budou rozděleny ve druhém kole dotací.

Přehled všech poskytnutých dotací, stejně jako pravidla pro jejich poskytování naleznete na www.jesenik.cz/dotace.

tz