Hasiči při mezinárodním cvičení vyhledávali dronem zavalené osoby

Cisterně plné nebezpečné kyseliny dusičné selžou brzdy a na hraničním přechodu na mezistátní silnici I/44 Mikulovice – Glucholazy se srazí s osobním automobilem. Souprava při nehodě navíc zdemoluje budovu bývalé celnice. Ve vozidlech jsou zaklínění zranění řidiči, pod sutinami zavalení vojáci, z cisterny uniká nebezpečná látka. To byly situace, se kterými se musely vypořádat v úterý 14. února na česko-polských hranicích složky IZS při mezinárodním taktickém cvičení.

Na základě scénáře se po nahlášení nehody rozběhly záchranné práce, na kterých se podíleli čeští a polští profesionální i dobrovolní hasiči, záchranáři a policisté. Součástí taktického cvičení bylo také nasazení nového technického vybavení, které bylo financováno ze dvou evropských projektů, na kterých spolupracují partneři z česko-polského příhraničí.

218F05E9-5774-411A-B2D6-96DE4C0CA5E3.jpeg38E906DD-BA8F-4436-BEC4-D4C9972B201E.jpeg

S ohledem na charakter a rozsah mimořádné události byl zřízen štáb velitele zásahu a místo zásahu bylo rozděleno do tří úseků. Řešení navíc komplikovala skutečnost, že se nehoda stala v době pandemie, kdy nebylo možné s ohledem na vydaná opatření na území obou států řídit záchranné a likvidační práce běžnými postupy.

Co všechno tedy musely zasahující složky IZS vyřešit?

 • vyprostit zraněné řidiče z vozidel a zachránit osoby ze staticky narušeného objektu,
 • poskytnout zraněným přednemocniční neodkladnou péči,
 • likvidovat následky úniku nebezpečné látky z havarované cisterny,
 • stabilizovat staticky narušený objekt,
 • využít nové technologie při monitoringu místa události a blízkého okolí,
 • řešit dopravní situace v okolí dopravní nehody.

BD275D47-55A5-4B71-8588-F6061605D08E.jpeg

Cílem taktického cvičení bylo prohloubit komunikaci mezi složkami IZS a jejich operačními středisky a procvičit systém záchranářské pomoci v rámci přeshraniční spolupráce s Polskou republikou. Ověřili jsme také možnosti využití bezpilotních systémů a kamerových systémů pro řízení zásahu na obou stranách hranice. Procvičili jsme též postupy složek IZS při záchranných a likvidačních pracích v případě likvidace následků dopravní nehody s únikem nebezpečné látky.

Celkově se při taktickém cvičení zapojilo 70 osob a 27 kusů techniky. Využita byla speciální technika a vybavení, které bylo pořízeno z prostředků Interreg V-A Česká republika – Polsko, konkrétně z projektu Správná praxe při zajištění výkonu veřejné správy a činnosti bezpečnostních složek při vzniku pandemie a z projektu Společné využití kamerových systémů pro efektivní řízení bezpečnosti v příhraničních regionech. K monitoringu situace na místě zásahu a ke sledování dopravní situace tak byly využity drony a kamerový systém. K vyhledávání osob v nestabilním objektu byl nasazen dron pro uzavřené prostory, který lze využít právě pro vyhledávání osob v sutinách či v jiných uzavřených prostorech, kde by bylo nasazení hasičů či záchranářů krajně nebezpečné. Stabilitu objektu hlídaly inklinometry a mobilní kamerový systém. Záznamy z nových bezpilotních a kamerových systémů byly rovnou přenášeny do štábu velitele zásahu, kde byly analyzovány. PČR pak kvůli probíhající pandemii využila detektory tělesné teploty, aby minimalizovala riziko přenosu infekce.

705A5E38-8383-46B9-8AC6-C07C1B4D13C7.jpeg1EF4A4ED-9582-432D-AB8B-D7AD7D43BDCE.jpeg55AB3778-A7B8-4E0F-82C9-558655782D0C.jpeg

Seznam zúčastněných složek:

 • HZS Olomouckého kraje
 • JSDH Jeseník a JSDH Mikulovice
 • Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje
 • Policie ČR
 • PSP Nysa
 • PSP Glucholazy
 • KPP Nysa
 • MP Glucholazy

Štábní část taktického cvičení se odehraje ve středu 15. února. Do řešení mimořádné události se zapojí také Městský úřad Jeseník, město Nysa a město Glucholazy. Cílem této části je procvičit činnosti na strategické úrovni řízení orgánů krizového řízení kraje a obce s rozšířenou působnosti Jeseník, HZS Olomouckého kraje, Krajské ředitelství policie České republiky, a dále příhraniční obce Glucholazy, Nysa a Euroregionu Praděd na české i polské straně při epidemiologické situaci. Půjde hlavně o koordinaci záchranných a likvidačních prací po nehodě vozidla s nákladem nebezpečné látky a snížení rizika ohrožení životního prostředí. Dílčím úkolem bude ověření funkčnosti nakoupených prostředků z evropských projektů, a to především distančních komunikačních technologií pro komunikaci mezi jednotlivými krizovými štáby a pracovními skupinami na české a polské straně.

 • Společné využití kamerových systémů pro efektivní řízení bezpečnosti v příhraničních regionech

Cílem projektu je vytvoření systémového nástroje pro monitoring a efektivní zajišťování bezpečnosti přeshraničního regionu Jeseník-Nysa s využitím přeshraničního sdílení kamerových záznamů.

 • Správná praxe při zajištění výkonu veřejné správy a činnosti bezpečnostních složek při vzniku pandemie

Projekt vytváří platformu pro výměnu zkušeností s cílem definovat správnou praxi při zajišťování výkonu veřejné správy a bezpečnosti při vzniku pandemie a podobných mimořádných událostí v příhraničním regionu. Součástí projektu je testování nových technologií pro omezení šíření pandemie a možnosti jejího efektivního nasazení v podmínkách příhraničí.

tz, foto: HZS Olomouckého kraje