OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2022

Co se událo v našem městě v loňském roce? Pojďme si to připomenout…

Město Jeseník oslavilo 755 let od první písemné zmínky, MŠ Karla Čapka měla výročí 75 let a Městské policie Jeseník kulatých 30 let.

Děti z mateřských škol poznávaly dopravu na mobilním dopravním hřišti. Nejen předškoláci si zábavnou formou vyzkoušeli roli chodce, hasiče, policisty, ale i auta, semaforu, kola nebo dopravní značky a užili si přitom spoustu zábavy. Základní pravidla silničního provozu se učili pod dohledem zkušených instruktorů ze SVČ DUHA, Odboru dopravy a silničního hospodářství a Městské policie Jeseník.

Alej Nářků ve Smetanových sadech se dočkala obnovy. Špatný zdravotní stav, zhoršená stabilita a provozní bezpečnost – to byly důvody nutnosti řešit stav stromů v aleji. Buky, které byly napadeny dřevní houbou, z nichž jeden zcela suchý, byly skáceny.

Z ulic města mizely autovraky. Desítky nepojízdných nebo odstavených vozidel již neblokují parkovací místa a nehyzdí okolí, a to díky práci nejen jesenické městské policie, ale i Oddělení majetku a Odboru dopravy a silničního hospodářství.

Jeseník má své náměstíčko v Neuburgu. Naše partnerské město nám udělalo velkou radost. Na rohu ulic Schiesshausstrasse a Schützenstrasse vystavěli malé náměstíčko s několika lavičkami, dětským hřištěm a stromy, které pojmenovali Jeseníker Platz na počest našeho města.

Byl pořízen mobilní radar pro jesenickou městkou policii. Důvodem byly množící se stížnosti obyvatel na bezohledné řidiče. Mobilní laserový měřič rychlosti vozidel pomáhá strážníků zvyšovat bezpečnost a plynulost silničního provozu ve městě.

Uskutečnil se první městský bál. Na ne zcela formální městské „tancovačce“ jste se mohli těšit z pestré kulturní zábavy, tomboly a spousty jídla a pití. Za organizaci děkujeme MZK Jeseník.

Zasportovat si lze i ve Smetanových sadech. Od května je v parku k půjčení sportovní vybavení na americký fotbal, badminton, baseball, fotbal, futsal, beach volejbal, pétanque a ping-pong. K dispozici je také tunel na prolézání pro děti, dětský volejbalový míč, ale i tzv. slackline pro balancování a chození po laně. Ping-pong si můžete zahrát na novém betonovém pingpongovém stole a i ten, stejně jako zmíněné sportovní vybavení, byl pořízen z daru firmy InterCora, spol. s r. o.

Všichni předškoláci dostali nové reflexní vestičky pro bezpečné přecházení, procházky a na výlety. Více než 150 vestiček rozdali do všech jesenických školek městští strážníci. Jejich pořízení zajistil Odbor školství, kultury a sportu.

Městská policie Jeseník rozšířila své řady o čtyřnohého parťáka Queena. V ulicích města se začal pohybovat strážník psovod v doprovodu svého nového psího parťáka. Německý ovčák s výcvikem bude hrát významnou roli při zákrocích v místech, kde dochází často k výtržnostem, protiprávnímu jednání či rvačkám.

Pramen U Vousáče byl obnoven. Po padesáti letech byl znovu zprovozněn pramen U Vousáče a díky dotaci z Olomouckého kraje i upraveno okolí pramene, včetně vzniku menšího odpočívadla s možností posezení.

Do sportu šlo o milion navíc. Sportovní kluby pracující s dětmi a mládeží, kterým se v roce 2022 výrazně zvýšily náklady na činnost, mohly čerpat další dotační prostředky.

Lurdská jeskyně opravena. Opravu jeskyně, jejího okolí a pořízení nové sochy Panny Marie zajistil místní katolický spolek.

Byly vybudovány nové herní prvky na Nábřežní. Nové pískoviště, houpačky, houpací koníci a skluzavka jsou zhotoveny z přírodních materiálů a na jejich vybudování získalo město dotaci z nadace ČEZ.

Jak skloubit narůstající počet aut s nedostatkem parkovacích míst? Jak vytvořit město přívětivější k pěším a cyklistům? Na tyto a další otázky odpovídá Plán udržitelné městské mobility (PUMM), na jehož tvorbě začalo město pracovat.

Nevzhledná „kostka„, která neměla využití a hyzdila okolí sídliště 9. května, byla zdemolována.

Dětské dopravní hřiště bylo rozšířeno o plochu pro jízdu zručnosti. Sloužit bude při výuce i soutěžích, kdy je potřeba mít k dispozici rovný a zpevněný úsek, což v prostoru dětského dopravního hřiště zatím chybělo. Na akci získalo město dotaci z Olomouckého kraje.

Lávky na Nábřežní a u Dalamánku prošly kompletní rekonstrukcí. Důvodem byl havarijní stav frekventovaných přechodů přes obě jesenické řeky a zajištění větší bezpečnosti chodců.

Nevyhovující povrch chodníků na Lipovské ulici byl kompletně předlážděn. Rekonstrukce se dočkal chodník od autobusové zastávky u nemocnice, kolem prodejny COOP Jednota až ke křižovatce s lázněmi. Propojeny tak byly dva již zrekonstruované úseky v jeden celek. Opraveny byly také chodníky u panelových domů před nemocnicí a za zmíněnou prodejnou.

Lokalita V Oblouku se dočkala sadových úprav. Jemné stébla okrasných travin, téměř celoročně kvetoucí cibuloviny a proměnlivá barevnost trvalek, promění lokalitu V Oblouku na místo jako stvořené k odpočinku. Vysázeno zde bylo několik tisíc sazenic, které vytvoří smíšené kvetoucí záhony. Jen jim musíme dát čas.

Park na náměstí Hrdinů oživily koncem léta malované hry na chodník. Hry, které zdobí téměř celou délku chodníku, jsou navíc propojeny několika opičími dráhami. Maskotem je medvídek Jesenínek, který děti hrami provází a prostřednictvím pohádky přiblíží i historii našeho města. Na akci získalo město dotaci ze Státního zemědělského intervenčního fondu, a to prostřednictvím Místní akční skupiny Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s.

U Muzikantské stezky je houpačka nabízející výhled na Jeseník. Z dřevěné houpačky, která je umístěna v blízkosti Muzikantské stezky (po modré pod odbočkou na Editin pramen) si můžete prohlédnout krásy zdejší krajiny.

Rekonstrukce rybníčku na ulici Denisova zahájena. Odbahnění, obnova břehů a pěších komunikací, vybavení novým mobiliářem, nové molo a úprava zeleně, to je obsahem rekonstrukce okrasného rybníčku na ulici Denisova. Studii revitalizace celé lokality, která určuje rozsah prací potřebných pro úpravy vypracoval městský architekt.  Náklady této stavby budou hrazeny spolufinancováním z prostředků města a státního rozpočtu ČR prostřednictvím dotace Ministerstva zemědělství.

Byla dokončena třetí etapa a zahájena čtvrtá etapa regenerace sídliště 9. května, která zahrnuje rekonstrukci chodníků, cest, parkovišť, veřejného osvětlení a úpravu zeleně, včetně dodání nového mobiliáře a je vymezen ulicemi Klicperova, částečně Mahenova a Horská (zejména chodníky). Financování akce proběhne s šestimilionovou dotací ze Státního fondu podpory investic.

Chodník v ulici Nábřežní v úseku od bývalého OP směrem k mostu u kina Pohoda je po kompletní rekonstrukci. Předlážděno bylo 310 metrů chodníku novou zámkovou dlažbou, vyměněny byly silniční obruby a podkladní štěrkové vrstvy.

Na oplátku a jako výraz díků za Jeseniker Platz byla v těsném sousedství Neuburgského pramene umístěna lavička přátelství, a to za účasti zástupců našeho partnerského města Neuburg.

Jedna z nejvýznamnějších investičních akcí společnosti Vodovody a kanalizace Jesenicka a.s., rekonstrukce úpravny vody v Adolfovicích, byla dokončena.

Komín na Nábřežní stržen, a to rozebráním shora za pomocí těžké techniky. Důvodem byl jeho nevyhovující technický stav.

Část ulice Kalvodova má nový povrch. Po odfrézování starého povrchu, byly vyměněny obruby a následně položen nový povrch komunikace.

Obnovy se dočkaly také hřbitovy, a to nejen hřbitov na ulici Husova, ale i v Bukovicích, kde byl vystavěn nový urnový háj a byly uskutečněny mnohé opravy, aby byl zajištěn důstojný vzhled místa posledního odpočinku.

Jeseník získal odpadového Oskara. Jsme jediným městem Olomouckého kraje (nad 5 000 obyvatel), kterému se podařilo dostat pod hranici 150 kg odpadu na obyvatele za rok.

Proběhla výsadba lipové aleje na ulici Lipovská, a to díky Nadaci ČEZ.

… a mnoho dalšího.

tz