IPOS SI BUDE SÁM VYRÁBĚT ELEKTŘINU

Díky úspěšné žádosti o dotaci z Operačního programu životní prostředí získá město prostředky na výstavbu fotovoltaické elektrárny pro objekt IPOS, ve kterém sídlí nejen většina odborů Městského úřadu Jeseník, ale i Úřad práce a Okresní správa sociálního zabezpečení. Cílem je snížení energetické náročnosti jedné z největších městských budov…

Fotovoltaický systém bude umístěn na střeše budovy, která se tak stane objektem s velmi nízkou energetickou náročností, jehož spotřeba energie bude ve značném rozsahu pokryta z obnovitelných zdrojů. Případné přebytky energie budou sloužit pro ohřev teplé užitkové vody nebo dodány do distribuční sítě. Očekávaným přínosem bude nejen snížení odběru elektrické energie, výrazné snížení provozních nákladů, ale i zlepšení životního prostředí.

Realizace projektu se předpokládá v roce 2023.

tz