Karel Mičánek: „A co na to město?“

Před pár dny mne zaujal článek Lukáše Abta o vztahu města k občanským aktivitám, konkrétně k obnově opuštěných a zanedbaných turistických míst v okolí města. Mám totiž naprosto stejnou zkušenost z jednání s představiteli města, jako Lukáš Abt.

Bohužel to není pouze záležitost současného vedení města, tak tomu bylo i během několika minulých volebních obdobích.

Již nejméně deset let se vždy po obecních volbách obracím na nejvyšší představitele města, aby konečně něco udělali s naprosto nedostatečnou údržbou městského parku. Pravidelně navrhuji, aby byl park trvale obsazen zahradníkem s maximálně dvěma pomocníky, kteří by zajistili stálou údržbu parku včetně sekání trávy, ošetřování a výsadbu stromů, keřů, či květin, prováděli drobné opravy parkových stezek a podobně. Není to nějaký můj výmysl, všichni, kdo máme zahradu, víme, že každá zahrada vyžaduje trvalou péči, nejen občasné posekání trávy. Tak i dnes ostatně funguje většina zámeckých parků a zahrad, ten náš takřka dvousetletý krásný park je přitom uměleckým dílem, které takovou péči potřebuje. Přitom my jej již mnoho let spíše ničíme.

Výsledek mé snahy je vždy stejný. Nejprve plné pochopení pro můj návrh, pak dlouho ticho, někdy také informace, že se taková změna opravdu chystá, ale za celou dobu se v údržbě nezměnilo takřka nic, spíše je to rok od roku horší. Není to tak dávno, kdy město v parku pravidelně sekalo trávu a tu pak odváželo na kompostiště. Není to tak dávno, kdy město v parku shrabávalo listí. A jak to vypadá dnes, všichni víme.

Chyba asi není v městských úřednících, ale v organizaci práce. Na organizaci má ovšem vliv námi volené vedení města.

Má dnes vůbec někdo z námi volených zástupců zájem, aby takové historické památky, jako je park, okolní prameny pod Křížovým Vrchem, turistické stezky v městském lese a podobně byly opravdu odborně a pravidelně udržovány?

Vždyť nebýt majitele restaurace na Křížovém Vrchu by dodnes nebyla zprovozněna Křížová cesta, jako pohodlná turistická stezka. Podobné je to i s letním divadlem, nebýt soukromého donátora a současně pracanta, který ze svého investoval nemalou částku a vlastními silami opravil divadlo, byla by dnes v parku pouhá zřícenina.

Po letošních vichřicích je městský les na úbočí Křížového Vrchu takřka zničen. Má vůbec město nějakou představu, co bude s lesem dále? Přitom se opravdu nabízí vybudovat pohodlnou cyklostezku z Anglické cesty až na Křížový Vrch, těch rozježděných svážnic je tam tolik, že by se dnes taková stezka mohla vybudovat bez velkých financí. Současně by samozřejmě sloužila jako obslužná cesta pro údržbu městského lesa.

Nevěřím, že jsou zaměstnanci města opravdu tak vytíženi, aby na podobných věcech nemohli již dnes přemýšlet. Vždyť dnes máme na městě i oddělení strategického rozvoje a oddělení cestovního ruchu, zajímají se o něco takového?

Je opravdu chvályhodné, že se dnes najdou lidé, kteří ve svém volnu a mnohdy taky za své peníze se snaží opravit nějakou památku, kterou nám tady zanechali naši předchůdci. Ale hlavní část práce by přece měla být na lidech, kteří jsou za to z našich daní placeni.

Opravdu by mě potěšilo, kdyby se někdo z vedení města ozval, předpokládám, že také čtou jesenické noviny, a vysvětlil nám občanům, proč tak jasné a jednoduché věci nefungují.

Karel Mičánek

VOX POPULI! – Články zveřejněné v této sekci nemusí korespondovat s názorem redakce! Jestliže bylo na našem webu uveřejněno sdělení obsahující skutkové tvrzení, které se dotýká cti, důstojnosti nebo soukromí určité fyzické osoby, anebo jména nebo dobré pověsti určité právnické osoby, má tato osoba právo požadovat na vydavateli uveřejnění reakce – odpovědi. Na žádost této osoby odpověď na našem webu neprodleně uveřejníme. (pozn. red.)