VOX POPULI! Lukáš Abt: „Tento projekt nepodpořilo město Jeseník – díl I.“

Kdo by alespoň jednou začas nezavítal do Smetanových sadů nebo na blízký Křížový vrch. Při procházce zde člověk často natrefí na pramen nebo odpočívadlo. A proto mne docela mrzí, že především v udržované části parku prameny nejsou funkční nebo jsou poškozené. Pak tím víc, že letos byl nejvydatnější rok co se týče srážek. A ačkoliv v letech na vodu chudších prameny utěšeně tekly, letos jich v parku většina pouze kapala.

Jestliže je na danou činnost městem vyčleněno cos peněz, očekávám, že se to nějak projeví. Protože se podrobněji věnuji extravilánu města a přilehlým zeleným plochám, vznesl jsem dvakráte dotaz, zda byly tyto peníze na údržbu sníženy. Dosud jsem nedostal odpověď (jsou tomu tři měsíce). Vzápětí byl však alespoň jeden z pěti pramenů zprovozněn. Proč ne i další, netuším. Po dalším dotazu, zda existuje revizní orgán, který zkoumá efektivitu podobných investic, které se v terénu neprojeví, jsem opět nedostal odpověď. Brzy jsem ale seznal, že město nedbá na pár (desítek) tisíc a nesmyslná investice (resp. neúdržba) přece nikoho nerozhodí a podobná místa si patrně péči nezaslouží.

Rekonstrukce vyhlídky (L. Abt)

Zvláštní systém práce s penězi, ale jsme přece za horami a zde fungují věci jinak. A vskutku: Tou dobou mne o drobnou spolupráci požádala místní firma Naturfyt, zda lze svépomoci obnovit nějaké zajímavé místo. V tomto ohledu jich Jeseník nabízí mnoho. Nedaleko Anglického pramene byla tedy zvolena tzv. Krásná vyhlídka (Schöne Aussicht), která po kůrovcové těžbě opět skýtá původní výhledy. Harvestory však místo srovnaly se zemí a celé odpočívadlo tak vzalo za své.

Během dvou dnů a díky třiadvaceti zaměstnancům Naturfytu se však nejen celá vyhlídka opět zaskvěla v původní kráse, ale obnoveny byly také dvě pohodlné stezky, které prochází/podchází vyhlídku a spojují ji s Křížovou cestou a zaniklým pramenem U Vousáče. Případný návštěvník pak snad promine, že zde ještě chvíli bude scházet lavička. A co nákladů město ušetřilo? Vykonanou prací asi za sedmdesát tisíc korun. Co pak nadchlo mne, je fakt, že celá akce proběhla rychle, elegantně a efektivně.

Výhled z vyhlídky na město (L. Abt)

Ano, opravdu, v Jeseníku věci fungují zcela opačně než ve světě. Platí se za neúdržbu a neodborný přístup, kdežto skutečná kvalita a nadšení podporován městem úplně není. Nakonec snad jen uvedu, že podobně nebyla využita snaha o koncepční řešení městského lesa pod Křížovým vrchem, ačkoliv zpracovaná argumentace odborné veřejnosti se jasně vyslovila pro. Dlouhodobá udržitelnost a efektivita nestojí za utrácení a vše tak zůstane při starém. Jen škoda, že to bude dalších deset let, protože koncepční řešení se jistě do konce roku nevytvoří a později se již nestihne zahrnout do lesního plánu na roky 2021-2030. Zašlá sláva předválečných promenád a udržovaného lesa tak bude stále jen vzpomínkou. Očividně je na rozumná řešení v našem městě pořád brzo. Ale na to jste si už asi zvykli, ne? Teď jde o to, zda je potřeba to pořád tolerovat.

Lukáš Abt

Vyhlídka po obnově (J. Přikryl)

VOX POPULI! – Články zveřejněné v této sekci nemusí korespondovat s názorem redakce! Jestliže bylo na našem webu uveřejněno sdělení obsahující skutkové tvrzení, které se dotýká cti, důstojnosti nebo soukromí určité fyzické osoby, anebo jména nebo dobré pověsti určité právnické osoby, má tato osoba právo požadovat na vydavateli uveřejnění reakce – odpovědi. Na žádost této osoby odpověď na našem webu neprodleně uveřejníme. (pozn. red.)