Lukáš Abt: „Oprávněně?“

Červený dub u letního divadla nebo olše u Tindalova pramene, nyní dub u vstupu do Smetanových sadů. Výrazné stromy, téměř solitéři, pýchy našeho parku. Každé podobné kácení u části občanů vyvolá značné emoce – zatímco většina je ráda, že se rádoby nebezpečné stromy pokácí, část z nich je fascinována bleskovými akcemi, které v podobných případech při havarijním kácení proběhnou.

Aby to s emocemi nebylo tak horké, obrátil jsem se přímo na odbor Životního prostředí a Technické služby Jeseník, jenž jsem požádal o dovysvětlení. Pan Baršč, který schválil pokácení stromu mi k tomu napsal: „Ulomená větev ze strany od kurtů byla poslední hlavní větví, nejsilnější a zajišťovala stabilitu stromu. Po odpadnutí této větve na straně kurtů nebyla žádná jiná pro vyvážení stromu. Strom byl nahnut směrem k řece a mohlo dojít k pádu na přilehlý chodník. Toto jsem nechtěl riskovat. V místě odlomení větve byla zjištěna prasklina postupující do stromu směrem ke kořenům. Lom byl ve výšce pět metrů nad zemí a nad ním bylo ještě devět metrů stromu nahnutého nad chodník. Vzhledem k prasklině bylo rozhodnuto strom pokácet.“

Paní Weiserová pak víceméně vše potvrdila: „Kmen stromu byl již v minulosti odkloněn od svislé osy a po pádu větve došlo ještě ke zhoršení situace – posunutí těžiště. V minulosti byly na dřevině rovněž nalezeny plodnice dřevokazných hub, což bylo patrně také příčinou odlomení kosterní větve.“

Torzo dubu před úplným pokácením (L. Abt)

Důvod proč jsem na obě instituce obrátil je ten, že standardně se dub kácí opravdu pouze v havarijním stavu a většinou se udržuje po co nejdelší dobu. Často se ještě nechává před úplným pokácením nějaký čas jeho torzo, kvůli doprovodným organizmům. Pokud dojde k tomu, že dříve symetrická koruna se stane výrazně asymetrickou, je dobré ji pomocí řezu mírně symetrizovat, o čemž se zde vůbec ani neuvažovalo. Vzhledem k velice dobrému stavu a tudíž perspektivnosti uvedenému v pasportu zeleně na stránkách stromypodkontrolou.cz, je z mého pohledu zásah neadekvátní. Také nesouhlasím s houbami, protože se mi je na pokáceném dřevě nepodařilo najít. Konečně zmiňovaná trhlina je sice prokázaná fotografií pana Baršče, ale není patrno, jakého je stáří.

Jelikož bylo kácení uvedeno jako havarijní, nebyla přizvána Agentura ochrany přírody a krajiny, která se jinak ke kácením vyjadřuje. Protože se opět jednalo o výrazný strom a opět se vše řešilo v havarijním stavu/režimu, požádal jsem také o součinnost Českou inspekci životního prostředí a sice pro naprostou objektivizaci podobných kácení. Nakonec jen doplním, že toto velice kvalitní a ceněné dřevo je pro občany k dispozici na odkup u Technických služeb.

Lukáš Abt

Foto: la, web