Rekonstrukce inženýrských sítí v Tyršově ulici omezila dopravu. Životnost kanalizace a vodovodu jsou dávno za hranicí životnosti a proto je jich oprava nevyhnutelná

V pondělí 21. května začala rekonstrukce inženýrských sítí v Tyršově ulici. Rozsáhlá investiční akce, na které se podílejí Vak Jesenicka, Innogy a město Jeseník, je rozdělena do několika etap a dotkne se také ulice Na Úbočí. Celkové náklady obnovy vodovodu v délce 910 m a kanalizace v délce 420 m byla rozpočtována firmou VaK na 10,5 mil. Kč. Město v této lokalitě obnoví dešťovou kanalizaci v ulici Na Úbočí a spodní části Tyršovy ulice za 1,8 milionu vč. DPH.

Stávající vodovod a kanalizace jsou již za hranicí své životnosti a jejích obnova je nutná. “V místě stavby bude docházet k omezování dopravy a celá dopravní situace bude komplikovaná,” upozornil technický ředitel společnosti VaK Robert Černý a dodává: “Za omezení provozu a způsobené komplikace se velmi omlouváme a děkujeme za pochopení. Našim cílem je dodávka kvalitní pitné vody a bezproblémové odkanalizování a k tomu nám obnova vodohospodářské infrastruktury v této lokalitě významně napomůže.”

Harmonogram prací a aktuální termíny etap budou dostupné na stránkách VAK a města Jeseník. V případě VAKu je to konkrétně v tomto odkaze: http://www.vakjes.cz/sluzby/50-obnova-vodovodu-a-kanalizace-v-ulicich-tyrsova-a-na-uboci-jesenik-ve-vystavbe.html.

Zahájení a dokončení etap mohou ovlivnit povětrnostní podmínky a další vlivy. “V  průběhu stavby se budeme snažit na našich webových stránkách termíny etap aktualizovat tak, aby odpovídaly reálnému průběhu stavebních činností,” přislíbil závěrem technický ředitel.

Autor a foto: TZ, jf, PR