Příspěvky v rubrice: Aktuální zprávy

Údržba dětských hřišť v Jeseníku

S cílem podpořit obnovu a zajištění bezpečnosti pro nejmladší občany Jeseníku začaly Technické služby Jeseník postupně odvážet starý písek z městských pískovišť.

Havárie vodovodu na Kalvodově

Pracovníci Vak – Vodovody a kanalizace Jesenicka a.s. informují, že na ulici Kalvodova (u domu č.p. 1134/35) byla nahlášena havárie vodovodu.

Středisko výchovné péče už přes rok pomáhá v Jeseníku

Město Jeseník od loňského roku poskytuje na IPOSe dvě kanceláře Středisku výchovné péče Dobrá Vyhlídka (dále SVP), které zde zřídilo svou ambulanci. V té bezplatně poskytuje nezbytnou podporu dětem ve věku od 3 do 18 let, mladým dospělým do 26 let, kteří mají status žáka či studenta a čelí různým obtížným životním situacím, a jejich zákonným zástupcům…

VZNIK DĚTSKÉ SKUPINY BUDE ODPOVĚDÍ NA POTŘEBY JESENICKÝCH RODIČŮ

Cílem zřízení dětské skupiny, která vznikne po rekonstrukci městské vily na Dukelské ulici, je snaha pomoci rodičům malých dětí. Ti sami projevili svůj zájem o tuto službu prostřednictvím dotazníků k městskému porodnému a při tvorbě koncepce rodinné politiky.

Nabídka