Příspěvky v rubrice: Aktuální zprávy

INFORMACE ZE ZASTUPITELSTVA MĚSTA JESENÍK

Město schválilo finální dokument Plánu udržitelné městské mobility města Jeseník. SATEZA v letech 2023-2024 investuje do systému centrálního zásobování teplem 2 miliony korun. Pokračuje se v přípravě rekonstrukce administrativní budovy IPOS…

OBNOVA KANALIZACE UZAVŘE LIPOVSKOU ULICI

V polovině září bude zahájena důležitá investiční akce Vak Jesenicka. Technicky náročné stavební práce na obnově kanalizace si vyžádají částečnou a úplnou uzavírku silnice na ul. Lipovská v termínu od 25. září. Všem, kterých se stavba dotkne, se omlouváme a děkujeme za trpělivost…

POZVÁNKA

23. září 2023

GEOLOGICKÁ EXKURZE

Kaolínové jámy v proměnách času

Na exkurzi se projdeme areálem obou kaolínových jam a přitom se seznámíme s geologií ložiska i skrývky, dále typy a využitím zdejšího kaolínu a samozřejmě dynamickou historií jeho těžby.

Čertovy kameny – smutné prozření

Vážení čtenáři,
v posledních dnech vidíme neskonalou radost zástupců Lesů ČR, čelních představitelů z regionu a místní samosprávy nad otevřením opravené vyhlídky Čertovy kameny. Nicméně každá mince má dvě strany a dovolte mi se podělit o zklamání, které zažívá výrobce řetězů Řetězárna a.s. i několik generací řetězářů z České Vsi a Jeseníku.

POZVÁNKA

V ambulancích Nemocnice AGEL Jeseník ošetřili o prázdninách rodinu zasaženou bleskem i bikera z Dánska

Jak na interní, tak na chirurgické ambulanci Nemocnice AGEL Jeseník měl zdravotnický personál o prázdninách více práce, než bývá obvyklé. Mírný nárůst případů byl do značné míry zapříčiněn počtem turistů, kteří v létě dorazili na Jesenicko za rekreací i za sportem.

ZMĚNA VE VEDENÍ AUTOBUSOVÉ DOPRAVY

Z důvodu opravy vodovodu bude od středy 13. září do čtvrtku 14. září uzavřena ul. Fučíkova. Po objízdné trase budou vedeny také autobusové spoje linky 950112 a 950113. Zastávky Jeseník, lékárna; Jeseník, Dukelská a Jeseník, u rybníčku tak nebudou obsluhovány…

ZPRÁVA O UZAVŘENÍ HRANIC JE FALEŠNÁ aneb „RYCHLE NEŽ TO SMAŽOU“

Policie České republiky upozorňuje, že se v posledních dnech na sociálních sítích šíří nepodložené a především nepravdivé informace o tom, že by měli policisté v dohledné době uzavřít na Jesenicku místa určená pro malý pohraniční styk s Polskem…

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA JESENÍK

Ve čtvrtek 14. září v 15.00 se v zasedací místnosti budovy IPOS uskuteční další zasedání zastupitelstva města. Na programu například bude přehled veřejných zakázek v roce 2023, výsledek hospodaření města Jeseník za 1. pololetí roku 2023, finální dokument Plánu udržitelné městské mobility města Jeseník, informace o stavu prodeje hotelu Slovan a další…

JEDNOTKA A SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ JESENÍK MÁ NOVÉ VOZIDLOVÉ RADIOSTANICE A BATERIE

Sbor dobrovolných hasičů Jeseník má nové spojové prostředky s příslušenstvím, které zlepší jeho akceschopnost, připravenost a komunikaci při řešení mimořádných událostí. Na nákup poskytl dotaci Olomoucký kraj, město částku dofinancovalo…