Temná strana Jesenicka – jak to pokračuje?

Mistostarostka Jeseníku Zdeňka Blišťanová: „Personál Jesenické nemocnice se téměř každý den potýká s opilými pacienty!“

Tématu agresivních opilců a výtržníků se věnujeme na našich stránkách od samého vzniku Jesenických novin on-line. Většinou se jedná o stále stejné „firmy“ napříč širokou veřejností, kde největší zastoupení mají sociálně vydržovaní a samozřejmě bezdomovci.

.

.

Nepříliš populární téma, které ještě před půl rokem někteří ignorovali, jiní zlehčovali a místní „investigativní“ novináři zesměšňovali.

Ve skutečnosti tato věc trápí všechny slušné a pracovité lidi z Jesenicka.

Emblem_of_the_Communist_Party_of_Czechoslovakia.svgV průběhu doby se nám díky dotazům a následné urgenci neobdržených odpovědí k tématu podařilo rozčílit jedince z jesenického parlamentu – „vyvolené“ zastupitele. Paradoxně největší křiklouni (bohužel ne k tématu) pocházeli ze „sociálních stran“ – KSČM a ČSSD! Smutné, ale zároveň poučné, protože v předvolební rétorice se to plamennými proslovy a sliby vždy jen hemží, ale po volbách se například soudruha Vršana z KSČM na nic konstruktivního nesmíte ptát. I když abych mu nekřivdil, protože on se při zasedání zastupitelstva vyjadřuje téměř k většině projednávaných bodů, jenže většina jeho exhibicí se nese v duchu neznalosti, trapnosti a spíše k nechtěnému pobavení všech přítomných – mně to ale k smíchu nepřijde.

Ale od EGA některých jedinců se raději vrátíme k tématu.

Do té doby byli povalující se opilci kolem Penny, Kauflandu nebo v parčíku pod Albertem pro některé jesenické politiky neviditelní spoustu let. Bohužel ale osoby odpovědné za naši bezpečnost byly a jsou z tohoto stavu nešťastné a bezradné. Vše se po několika článcích, které vznikly výhradně díky pomoci ředitele městské policie Pavla Šuranského, pomalu začíná měnit.

Už jsme vás informovali, že se vždy jednou za měsíc začala v Jeseníku scházet bezpečnostní skupina, kterou tvoří zástupci vedení radnice, správního odboru, vedení policie a městské policie. Na tato jednání jsou zváni různí hosté, například ze Správy sociálního zabezpečení, Úřadu práce nebo neziskových organizací. Tito lidé společně hledají cestu, jak udělat Jeseník bezpečnější.

homeless-9229Prvními plody těchto jednání bylo přepracování vyhlášky týkající se konzumace alkoholu na veřejném prostranství, která už roky nevyhovovala, protože neřešila nová „párty místa“ místních výtržníků. Vyhláška navíc úplně nově zakazuje narůstající nešvar – žebrání. Díky tomu mají policisté a strážníci větší zákonnou oporu a na základě opakovaných přestupků můžou úředníci takové osobě zakázat pobyt na území Jeseníku. („Ještě lepší by bylo, kdyby je mohli „šupem“ vykázat přímo na půdu parlamentu – třeba by vyrabovaný poslanecký bufet urychlil zákonodárcům vymyslet, jak tyto nenapravitelné jedince restartovat zpět, do zákony ctící a pracující společnosti!?“)

Další věcí a jednou z mála možností, jak alespoň trochu ulehčit policistům, strážníkům, záchranářům nebo personálu Jesenické nemocnice jejich sisyfovskou práci, jsou první kroky k realizaci znovuobnovení záchytky na území bývalého okresu Jeseník.

images (2)Jenže na samém začátku to trochu skřípalo. „Bohužel“ se zatím v Jeseníku nestalo, že agresivní opilec v lepším případě „pouze“ zmrzačil sestřičku nebo doktora a nebo že některý oslavující otec při zapíjení nového potomka neumrzl na lavičce, tak záchytka nebyla téma dne.

Navíc když zdravotníci, kteří si tam budou „užívat“ s veselými klienty, budou chtít za tu srandu i plat!? (Dnes to přece samo funguje v Jn a zadarmo!„Záchytka je ztrátová 8 milionů ročně, jak máme zjištěno z PZS Olomouc,“ argumentoval dne 30. 4. 2015 na tiskové konferenci místostarosta Procházka (ODS).

Na upozornění, že za zřízení a provoz odpovídá ze zákona výhradně kraj, odpověděl starosta Kalous: „Realita je taková, že v současné politické konstelaci vedení jesenické radnice toho moc na kraji nevyjedná!“ Opravdu na to nešlo nereagovat a musel jsem odpovědět, že „Pokud se budete ke všemu předem stavět tak negativisticky, nikdy nic, pane starosto, nedokážete.“ (Omlouvám se, mám svůj názor – nejsem kopírka!)

johanka_z_arku_13_archivNaštěstí má současné vedení jesenické radnice mezi sebou političku, která předem „nehází flintu do žita a předem nestahuje kalhoty“. Političku, která pouze nehledá výmluvy, proč by to nešlo, ale koná!

Celou věc převzala pod svá křídla místostarostka Zdeňka Blišťanová (TOP09), která než zaujala stanovisko a vyřkla nějaký „chytrý“ názor, začala nejdříve zjišťovat okolnosti a jednat.

V prvé řadě celou věc nadnesla na jednání Sdružení měst a obcí Jesenicka (SMOJ), aby zjistila případnou podporu ze strany vedení ostatních obcí na Jesenicku. Okolní starostové se shodli na tom, že se tato problematika týká převážně města Jeseníku vzhledem k přirozené spádovosti a také proto, že tvoří centrum regionu. Myšlenku však nezamítli a navrhli jednat s vedením jesenické nemocnice. Po předložení předběžného odhadu nákladů se touto problematikou budou ještě zabývat,“ tlumočila na TK 2. 7. 2015 výstup z jednání SMOJky místostarostka.

Dále osobně navštívila PZS v olomoucké Vojenské nemocnici, která je jediným podobným zařízením v Olomouckém kraji. V kraji o rozloze 5262 m2, kdy například vzdálenost z Javorníku na záchytku činí 130 km, což je přes dvě hodiny svižné jízdy autem. A problém opravdu není v tom, že by opilec cestou mohl vystřízlivět. Nejhorší scénáře musí počítat s akutním zhoršením zdravotního stavu, kdy hrozí i smrt převážené osoby, nebo s agresivním a sebepoškozujícím chováním. „Kraj si uvědomuje, že zřízením a provozováním PZS ve Vojenské nemocnici si „plní svoji povinnost“, ale pro Jesenicko je zařízení v podstatě nedostupné,“ uvedl vedoucí oddělení, oprávněný k poskytování zdravotních služeb Olomouckého kraje, Pavel Hanák.

Navíc místostarostka jednala i s náměstkyní ministra zdravotnictví Arnoštovou, která je u přípravy novely týkající se mimo jiné i fungování PZS. „Paní náměstkyně přislíbila, že mi aktuálně zašle veškeré podklady, aby naše kroky a přípravy vycházely právě z novelizace a my nechystali něco, co by nakonec nešlo použít,“ dodala Zdeňka Blišťanová.

Další aktuální novinkou je, že 15. 7. 2015 místostarostka jednala se zástupci vedení Jesenické nemocnice s.r.o,, kterou zastupovali MUDr. Petr Krátký, zástupce ředitele Jn pro léčebnou péči, a zástupkyně ředitele Jn pro ekonomiku, Ing. Věra Kociánová. „Přednesla jsem jim naše požadavky a bylo mi přislíbeno, že si sami celou problematiku důkladně prostudují a navštíví podobná zařízení v republice. Poté provedou kalkulaci nákladů nějakého minimalistického, ale plně funkčního řešení, které já následně přednesu vedení města a na zasedání SMOJ,“ informovala o výsledku jednání místostarostka a dodala:

Zástupci jesenické nemocnice i léčebny v Bílé Vodě mi potvrdili, že se problém netýká jenom jesenických občanů. V jesenické nemocnici mají zkušenost, že pouhá třetina těchto „pacientů“ je trvalým bydlištěm z Jeseníku a zbývající většina pochází z okolních obcí.“ (To vyvrací tvrzení zástupců okolních obcí na jednání SMOJ, že problém je čistě jesenický.)

„V nemocnici mi potvrdili, že se s těmito případy setkávají téměř denně. Někdy o víkendech je frekvence tak vysoká, že se tam v jednu chvíli sejde několik takových „pacientů“. Nejenže vznikají nebezpečné situace, ale navíc pro zranění nebo při pouhém podezření na zranění, musí uložit opilé výtržníky mezi hospitalizované pacienty na interně. Vedení nemocnice vhodné prostory na umístění záchytky ve svých prostorách má a kalkulaci nákladů připraví do konce prázdnin.“

Doufám, že díky aktivitě paní místostarostky pochopili i pánové z vedení města, že věc je opravdu vážná. Je důležité si umět přiznat, že se člověk zmýlil, tak jako já přiznávám, že jsem vás minule mylně informoval, protože v zákoně 379/2005 §17 o PZS po novelizaci už není dovětek s dojezdovou vzdáleností do 45 minut.“ Znění je následující:

§ 17

Ošetření v protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanici

(1) Protialkoholní a protitoxikomanická záchytná stanice (dále jen „záchytná stanice“) je zdravotnické zařízení, které zřizuje územně samosprávný celek, který může v samostatné působnosti zajišťovat v tomto zařízení poskytování zdravotních služeb též smluvně, a to tak, aby na celém jeho území byla zajištěna záchytná služba.

I když to na významu pro Jesenicko nic nemění a to i potvrdil pan Hanák, když konstatoval: „Kraj si uvědomuje, že pro Jesenicko je zařízení v podstatě nedostupné.“

Závěr

Dobrou zprávou pro Jeseník je, že díky okolnostem (odstoupení zastupitele a jasného kandidáta na místostarostu Radka Brnky z TOP09, a to za trapných okolností) se dovedení města dostala politička, která se nevěnuje pouze atraktivním tématům, objíždění partnerských měst a nevede plané monology. Případně se nechová jako někteří zasloužilí zastupitelé, kteří zbystří, jen když se jedná o výstavbu Evropou dotované kanalizace nebo jiné „dojné krávy.“

Krásné léto vám přeje Jiří Fanta.