Se školní výukou pomáhají hospitalizovaným dětem v Nemocnici AGEL Jeseník dva kvalifikovaní pedagogové

Hlavním smyslem práce pedagogů v Nemocnici AGEL Jeseník je pomoci dětem překonat adaptační potíže a zvládnout pobyt v nemocnici, pokud možno bez stresujících prožitků. K tomu napomáhá klidný, citlivý a laskavý přístup učitelů. Pracovní tým tvoří dva kvalifikovaní speciální pedagogové, kteří se neustále vzdělávají a sledují nové trendy ve výuce.

Základní a mateřská škola při dětském oddělení Nemocnice AGEL Jeseník je odděleným pracovištěm ZŠ a MŠ při Priessnitzových léčebných lázních. K předškolnímu a školnímu vzdělávání využívá škola jednu třídu. Při organizaci vzdělávání a výchovy dětí je přihlíženo k léčebnému režimu a jsou respektovány individuální potřeby dětí a doporučení lékařů.

Naše základní škola má vypracovaný vlastní školní vzdělávací program s názvem Škola v lázních, lázně ve škole. Pro zachování návaznosti výuky však preferujeme pokračování ve vzdělávacím programu kmenové školy žáka. Výuka probíhá ve třídě nebo přímo na pokoji
u lůžka a vychází z konkrétních podmínek, možností a vzdělávacích potřeb jednotlivých žáků.
K dispozici máme širokou škálu učebnic a pomůcek, ICT technologie, deskové hry atd. Pomocníkem pro výuku jsou také vlastní pracovní materiály dětí, které si s sebou přinesou do nemocnice. Naší snahou je bezproblémové zapojení žáků do výuky ve své škole,“
říká Ing. Bohumila Svobodová, pedagog ZŠ.

Nemocnici AGEL Jeseník myslí i na předškolní děti. „V mateřské škole při nemocnici zajišťujeme péči a vzdělávání dětem od 2 do 7 let. Pracujeme dle ŠVP pro předškolní vzdělávání s názvem Hrajeme si, učíme se, poznáváme – každý den. Zohledňujeme specifické prostředí zdravotnického zařízení a veškeré edukační činnosti a hry podřizujeme aktuálním potřebám
a zájmům dítěte. Do činnosti školy se mohou zapojit i rodiče hospitalizovaných dětí pro navázání lepšího kontaktu s dětmi. Pro zpestření času stráveného v nemocnici připravujeme dětem hračky, zajímavé knihy, výtvarný materiál, svoje kreativní hry a výuku“,
vysvětluje Bc. Ivona Vrbková, pedagog MŠ s tím, že pedagogy nejvíce zahřeje u srdce pozitivní zpětná vazba přímo od dětí.

Základní a mateřská škola spolupracuje i při realizaci projektových a osvětových dnů a školních akcí. Do vyučování jsou začleňovány krátkodobé projekty na téma zdravý životní styl, dopravní a etická výchova a projekty s environmentální tématikou. V rámci celoročního projektu „Co mě čeká“ se děti připravují na to, co všechno mohou zažít v nemocnici. S nemocničním prostředím je seznamují hadroví panáčci Jeníček a Mařenka. „Oceňujeme a vážíme si vzájemné spolupráce se zdravotnickým personálem dětského oddělení Nemocnice AGEL Jeseník. Naší společnou prioritou je vytvářet pro děti přátelské a bezpečné prostředí a přispět tak k rychlejšímu uzdravení dětí,“ zakončují učitelky.

tz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.