Oprava viaduktu v Lipové lázních omezí průjezd na páteřní komunikaci na Žulovsko a Javornicko

Dojde k odstranění stávajícího kamenného klenbového mostu a jeho nahrazení železobetonovou polorámovou konstrukcí s délkou přemostění 8,3 m, šířkou mostu 6,75 m a podjezdnou výškou pod mostem min. 5,22 m. Pod novým mostem bude provedena rekonstrukce a rozšíření silnice I/60 s plynulým navázáním na přilehlý úsek komunikace.

„Z železničního provozu je plánovaná nepřetržitá výluka od 1. 8. do 29. 10. 2024 s omezením provozu na silnici I/60 v obci Lipová Lázně, kde bude střídavý protisměrný provoz pod ochrannou konstrukcí v místě rekonstruovaného mostu.

Dle projektové dokumentace by silnice měla být zcela uzavřena 3x: poslední týden 07/2024, první týden 08/2024 a první týden 09/2024. Konkrétní projednání uzavírky si zajistí zhotovitel stavby, na kterého současné době probíhá výběrové řízení,“ přiblížil Ondřej Šrámek ze Správy železnic, státní organizace Generální ředitelství. TZ