JESENÍK JE PRO RODINU

S cílem zjednodušit rodinám a seniorům vyhledávání informací z oblasti rodinné politiky byl za finanční podpory národního dotačního titulu Obec přátelská rodině a seniorům 2023 spuštěn web Jeseník pro rodinu. Návštěvníci na něm naleznou to důležité pro rodiny s dětmi, náhradní rodiny, seniory i teenagery…

„V Jeseníku toho pro rodiny děláme hodně dobrého, nyní je o tom chceme ještě lépe informovat. Web Jeseník pro rodinu slouží zejména jako rozcestník na již existující stránky příspěvkových organizací, poraden pro rodinu nebo kulturních zařízení. Odkazuje také na Mapu pro rodinu nebo celorepublikovou Mapu bez bariér,“ popisuje Zdeńka Blišťanová, starostka města Jeseník.

V kategorii pro rodiny jsou k dispozici také nové letáky města Jeseník. Jednak pro rodiny s těmi nejmenšími dětmi, jednak pro rodiny se staršími dětmi. Tyto letáčky budou v tištěné podobě k dispozici v budovách městského úřadu Jeseník, kulturních zařízení, v nemocnici apod. Zároveň práce na webu ještě pokračují. Ve spolupráci s Radou studentů zde bude doplněna zejména rubrika pro teenagery. Oddělení socálně právní ochrany pak zpracovává informace pro náhradní rodiny.

Jelikož web slouží jak pro rodiny, tak pro seniory, naleznete ho na dvou webových stránkách:

„Doufám, že se nový web stane užitečným průvodcem pro naše rodiny a seniory. Pokud budou moci snadno získat potřebné informace, může to pozitivně ovlivnit kvalitu života jejich života,“ doplňuje starostka.

TZ