ELEKTROODPAD SE NEJLÉPE TŘÍDÍ V JESENÍKU

Zástupci měst a obcí Olomouckého kraje si v úterý 19. září v Náměšti na Hané převzali ocenění za třídění odpadů v roce 2022. V soutěži „O keramické sluchátko“ jsme se umístili na prvním místě v třídění elektroodpadu…

V klání „O keramické sluchátko“, které vyhlašuje nezisková společnost ASEKOL ve spolupráci s Olomouckým krajem už popatnácté v historii, je hodnocena výtěžnost odevzdaných vysloužilých elektrospotřebičů v přepočtu na jednoho obyvatele. Mezi odevzdané elektrospotřebiče se řadí například počítače, televize, rádia, fotoaparáty, videokamery nebo mobilní telefony. V Jeseníku bylo vytříděno 3,24 kilogramů elektrospotřebičů na 1 obyvatele města.

O keramickou popelnici

Obce a města, jejichž obyvatelé nejlépe třídí komunální odpady, každoročně získávají prestižní ocenění „O keramickou popelnici“. Klání je již 18 let nedílnou součástí informační kampaně zaměřené na podporu sběru separovaného odpadu ve městech a obcích Olomouckého kraje. Jeseník v této tradiční soutěži obsadil čtvrté místo.

Třídění odpadů je nezbytná součást odpovědného přístupu k životnímu prostředí. Je důležité, aby tyto suroviny nekončily na skládce, ale byly maximálně využity. Proto děkujeme všem, kdo třídí.

tz