V ambulancích Nemocnice AGEL Jeseník ošetřili o prázdninách rodinu zasaženou bleskem i bikera z Dánska

Jak na interní, tak na chirurgické ambulanci Nemocnice AGEL Jeseník měl zdravotnický personál o prázdninách více práce, než bývá obvyklé. Mírný nárůst případů byl do značné míry zapříčiněn počtem turistů, kteří v létě dorazili na Jesenicko za rekreací i za sportem.

Interní ambulancí Nemocnice AGEL Jeseník prošlo mezi 1. červencem a 31. srpnem 926 pacientů, což je v porovnání například s dvojicí jarních měsíců duben – květen zhruba 6% nárůst. Ten lze vysvětlit jak zvýšeným počtem turistů v regionu, tak letními dovolenými obvodních lékařů, kdy pacienti místo zástupu někdy vyhledají pomoc právě na interní ambulanci. Co se struktury diagnóz na interní ambulanci týče, také v létě převažovala kardiovaskulární onemocnění (kde však počet zvyšují plánované kontroly) a komplikace spojené se zvýšeným krevním tlakem. Typický pro letní měsíce však byl nárůst pacientů se závratěmi, kolapsovým stavem, a také lidí, kteří vyhledali lékařské ošetření po bodnutí hmyzem. Nezanedbatelný byl i počet pacientů se zažívacími problémy, které k lékaři přivedly často i celé rodiny. Interní ambulance naopak neeviduje žádný případ otravy houbami či uštknutí zmijí, které se v létě v regionu sporadicky objevují.

„Mezi pacienty se objevilo i několik zahraničních turistů z Německa či Polska, většinou se ovšem jednalo o tuzemské přespolní pacienty, kteří zde přijeli za turistikou, nebo zde vlastní letní byty a chaty,“ upřesňuje lékařka interní ambulance MUDr. Zuzana Janíková a pokračuje:

V takovém případě by u sebe zejména starší a dlouhodobě nemocní lidé měli nosit výpis ze zdravotní dokumentace a seznam užívaných léků, neboť to značně usnadní jejich ošetření,“ doporučuje. Nejkurióznějším případem, který interní ambulance zaznamenala, bylo ošetření rodiny, kterou během horské túry zastihla bouřka, do jejich blízkosti udeřil blesk a byli zasaženi fenoménem tzv. krokového napětí. „Dědeček byl 24 hodin hospitalizován na anesteziologicko – resuscitačním oddělení, vnučka preventivně pozorována na dětském oddělení a babička ošetřena ambulatně,“ vzpomíná MUDr. Janíková.

Zvýšený příliv pacientů zaznamenala také chirurgická ambulance. Tu za prázdninové měsíce navštívilo více než 2200 pacientů, přičemž 866 z toho tvořily úrazy. Mezi těmi dominovaly především zranění dolních končetin, zranění horních končetin (fraktury či vymknutí zápěstí, lokte či ramene) a úrazy hlavy. Nezřídka tyto úrazy vznikly při sportovních aktivitách, z nichž je na Jesenicku populární především jízda v terénu na horských kolech. Jak přibližuje vrchní sestra chirurgických oborů Nemocnice AGEL Jeseník Veronika Škodová, cyklistické traily lákají i zahraniční jezdce: „Vášnivý cyklista přiletěl až z Dánska, aby si vyzkoušel vyhlášené Rychlebské stezky. Při jízdě bohužel havaroval, ale do nemocnice dorazil v doprovodu kamarádů po svých. Při vyšetření mu byla zjištěna otevřená zlomenina loketní kosti. Pacienta jsme ošetřili a doporučili mu návrat domů, kde by se měl podrobit operaci,“ dodává k úrazu V. Škodová.

tz