POZVÁNKA NA PŘEDNÁŠKU

22. září 2023 od 18.00 hod. ve foyer Vodní tvrze

PŘEDNÁŠKA

Září 1938 na Jesenicku

Přednáška přiblíží příčiny a okolnosti henleinovského povstání na Jesenicku a průběh střetů československých ozbrojených sil s jednotkami sudetoněmeckého Freikorpsu. Pozornost se bude soustředit rovněž na širší politické a strategické souvislosti, na důsledky Mnichovské dohody a opomenuta nezůstane situace Jesenicka v počátcích nacistické vlády. Přiblíženy budou také okolnosti poválečného vyšetřování a stíhání povstaleckých předáků.

Přednášející: Mgr. Ondřej Kolář, Ph.D.

Vstup volný