Mezinárodní den sester si připomněli také v Nemocnici AGEL Jeseník

 Jeseník, 12. května 2023: V pátek 12. května si ve zdravotnických zařízeních po celém světě připomínají Mezinárodní den sester. Datum připadá na 203. výročí narození Florence Nightingale, jež je považována za průkopnici v rámci ošetřovatelství. Namáhavou a obětavou práci zdravotních sester ocenili také v Nemocnici AGEL Jeseník, kde zástupci ředitelství nemocnice navštívili jednotlivá pracoviště s osobní přáním a drobným dárkem.

Mezinárodní den sester se poprvé slavil v roce 1965, kdy byl vyhlášen Mezinárodní radou sester. Datum 12. května bylo zvoleno dle data příchodu na svět pozoruhodné osobnosti Florence Nightingale, která se narodila roku 1820 anglickým rodičům šlechtického původu v italské Florencii. Florence Nightingale se zapsala do dějin především jako zakladatelka profese všeobecné zdravotní sestry a průkopnice nových metod v ošetřovatelství. Během hrůz Krymské války (1853 – 1856) zavedla nové standardy péče a hygieny o raněné vojáky, kteří do té doby mnohdy živořili v otřesných podmínkách lazaretů za nedostatku léků, jídla a pitné vody, přičemž na svá zranění i na četné sekundární infekce hromadně umírali.

Díky jejímu nevyčerpatelnému úsilí a obětavosti se povedlo tristní podmínky výrazně zlepšit. Své poznatky pak kodifikovala v odborné literatuře, které nastavila novou metodiku a standardy péče v ošetřovatelství. V roce 1860 pak založila v Londýně první školu pro zdravotní sestry, čímž se prakticky stala zakladatelkou této profese v moderním pojetí. Dnes je standard poskytované péče ve zdravotníckých zařízeních skupiny AGEL o světelné míle dále oproti tehdejší realitě, přesto mají dnešní zdravotní sestry s jejich předchůdkyněmi spojené úsilí, obětavost, empatii a smysl pro péči. „V Nemocnici AGEL Jeseník si našich zdravotních sester nesmírně vážíme. Jejich práce je velmi náročná po fyzické i psychické stránce a mám za to, že kdo si toto povolání zvolí, vnímá jej jako poslání,“ říká hlavní sestra a místopředsedkyně představenstva Nemocnice AGEL Jeseník Věra Kocianová.

Mezinárodní den sester si v pátek v jesenické nemocnici připomněli přímo na pracovištích. Zástupci ředitelství navštívili jednotlivá pracoviště, osobně sestrám popřáli, poděkovali a předali symbolickou odměnu v podobě čokolády na zpříjemnění dne. V Nemocnici AGEL Jeseník je dobrým zvykem ocenit ku příležitosti Mezinárodního dne sester také ostatní nelékařský zdravotnický personál, sladké zpestření tak obdrželi například i asistenti a laboranti. Kolektiv sester je v Jeseníku přátelský a stabilní, jak tomu ovšem dnes bývá, každá další ruka se hodí a zdravotní sestry jsou potřeba téměř na každé oddělení. Konkrétní pozice pro ty, kterým ani dnes není poslání zdravotní sestry cizí, lze nalézt na webových stránkách nemocnicejesenik.agel.cz v sekci Kariéra.

tz