JIŽ ROK MĚŘÍ MĚSTSKÁ POLICIE JESENÍK RYCHLOST PROJÍŽDĚJÍCÍCH VOZIDEL

Jesenická městská policie od května loňského roku provádí měření rychlosti vozidel. Za necelý rok zjistila šestašedesát případů překročení povolené rychlosti. V jednom případě o více než třicet tři kilometrů v hodině…

Množící se stížnosti obyvatel na bezohledné řidiče byly důvodem pořízení mobilního laserového měřiče rychlosti vozidel. Radar, který si 22. března 2022 převzala jesenická městská policie, slouží ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu ve městě.

Měření rychlosti vozidel nezastupitelným způsobem přispívá ke zklidnění dopravy, a především ke zvýšení bezpečnosti provozu, a tím i obyvatel a návštěvníků města. Jedná se zejména o preventivní činnost. „Prvotním záměrem strážníků, kteří měření rychlosti provádí, je zvýšit pocit bezpečí občanů, eliminovat neohleduplné řidiče, kteří svou rychlou jízdou ohrožují chodce a ostatní účastníky silničního provozu a celkově zvýšit bezpečnost silničního provozu,“ uvádí ředitel Městské policie Jeseník Martin Novotný.

Dle policejních statistik je nejčastějšími příčinami dopravních nehod především nepozornost řidičů, nepřizpůsobení jízdy stavu a povaze vozovky, nedodržení bezpečné vzdálenosti mezi vozidly a výše zmiňované překročení nejvyšší dovolené rychlosti. Ze zkušeností ve městech, kde je prováděn dohled nad dodržováním dopravních předpisů pomocí radarových měřičů rychlosti, jednoznačně vyplývá zklidnění dopravy ve vytipovaných měřených lokalitách.

V roce 2023 se uskutečnilo celkem třicet měření. Konkrétně na ulici Husova, Otakara Březiny, Šumperská a Rejvízská.  Z 1108 projíždějících motorových vozidel 66 řidičů nedodrželo povolenou rychlost. „V jednom případě na ulici Rejvízská, kde obecnou úpravou platí padesátka, jel řidič 83 kilometrů v hodině a na ulici Otakara Březiny, kde ve stanoveném úseku místní úpravou platí čtyřicítka, jel řidič 65 kilometrů v hodině,“ doplnil statistiku Novotný.

V roce 2023 bude kontrolní měření prováděno častěji. Cílem je více přispívat ke zklidnění dynamické dopravy v požadovaných a vytipovaných lokalitách na území města. „Apelujeme na řidiče, aby dodržovali zákonem stanovené rychlosti a vyhnuli se tak zbytečným sankcím. Naší snahou a cílem je vaše bezpečnost, nikoli počet vybraných pokut,“ dodal Novotný.

tz