Rentgen v jesenické poliklinice prošel úspěšně auditem, pár hodin na to byl však vytopen  

Pracoviště JESENICKÉHO RENTGENU se v pondělí 12. října 2020 podrobilo externímu klinickému auditu, jako zákonné podmínce provozu každého takového zdroje. Tento audit se koná s periodicitou jednou za 5 let a v jesenickém rentgenu jej prováděli odborní auditoři světově známé společnosti VF NUCLEAR. Rentgenová ambulance jesenické polikliniky v tomto auditu obstála velmi dobře. Administrativa, procesy i přístup zaměstnanců k pacientům jsou na velmi vysoké úrovni. “Mám z toho velkou radost a tento audit jen potvrdil, že naše pracoviště je opravdu jedním z nejmodernějších a nejkvalitnějších v rámci celé republiky,” uvedl majitel objektu i rentgenu Milan Plesar.

Bohužel dnes 13. října v ranních hodinách došlo v objektu polikliniky k mimořádné události kompletnímu vytopení většiny místností rentgenové ambulance, včetně poškození a vyřazení z provozu RTG přístroje. Příčinou této mimořádné události je havárie vodovodního ventilu v jedné lékařské ordinaci v objektu o patro výše. Tekoucí voda se zbytky stropních podhledů poškodily a vyřadily z provozu spolu s RTG přístrojem i celé příslušenství ambulance, došlo k zásadnímu poškození antistatické podlahy, stavebních částí, elektra, osvětlení i softwarového vybavení v několika  místnostech rentgenové ambulance. Přitom tato byla vybudována a ostrý provoz spuštěn v březnu letošního roku, kdy byly vyslyšeny přání a požadavky lékařů v objektu i veřejnosti na znovuobnovení provozu rentgenu v poliklinice. Náklady na úpravu prostor, pořízení nového přístroje, administrativu, licence i technické a softwarové vybavení ambulance tehdy dosáhly celkové výše 9 milionů korun. Na úhradu části z těchto nákladů přispěl Olomoucký kraj.
Na místo dnešní havárie se ráno dostavil také majitel a spolu s týmem spolupracovníků bezodkladně zahájili kroky pro nápravu havárie, vyřešení mimořádné škodní události a znovuobnovení provozu. O této události byl neprodleně informován dodavatel RTG přístroje s příslušenstvím, společnost MEDIFINE a.s., která operativně zajistila přítomnost odborného technika. Ten po odklizení nečistot a prvotní sanaci vody z místnosti postupně rozebere celý poškozený RTG přístroj na jednotlivé součástky a určí další postup v závislosti na míře jeho poškození. Správce objektu ve spolupráci s místními živnostníky oborů stavebních a elektro i pracovníky místní úklidové firmy Cleanlife v místě odstraňují následky rozsáhlé vodovodní havárie. Skvělou spoluprací s jesenickou radnicí a zdejším panem tajemníkem se podařilo zajistit od jesenického pracoviště HZS Olomouckého kraje potřebné vysoušeče. Tyto jsou nyní naplno využity.
“O odstavení provozu a činnosti RTG ambulance v jesenické poliklinice v důsledku mimořádné události vytopením tímto informujeme obyvatele i pacienty města Jeseník a celého Jesenicka. Za námi nezaviněné přerušení provozu se omlouváme a vynakládáme maximální úsilí pro co nejdřívější obnovení provozu. O všem budeme informovat na našich webových stránkách a sociálních sítích,” přiblížil majitel objektu i rentgenu Milan Plesar s tím, že již byli o této mimořádné události informováni i všichni lékaři v objektu jesenické polikliniky a okolních obcích, s nimiž pracoviště spolupracuje. Dále budou dnes také informovány všechny zdravotní pojišťovny, s nimiž má pracoviště uzavřeny smlouvy o poskytování zdravotnických služeb.
tz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.