SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ MUZIKANTSKÉ STEZKY A OBNOVA DVOU PRAMENŮ

Kdysi tudy chodili muzikanti, nyní především turisté. Řeč je o Muzikantské stezce spojující město Jeseník s lázněmi, která se uplynulý pátek dočkala slavnostního otevření. Zároveň v tento den došlo k obnovení dvou pramenů, Sofiina a Editina. Všechny tři akce proběhly v rámci Týdne Vincenze Priessnitze, jenž se letos nesl v duchu 220. výročí jeho narození.

Muzikantskou stezku, kterou s oblibou využívají pěší, dokončila stavební firma poměrně nedávno. „Jednalo se o terénní úpravy v úseku dlouhém přibližně  330 metrů, a to v horním partu zmiňované stezky. Spodní část se realizovala v minulosti. Součástí prací bylo také umístění odpočívadla z dřevěných lavic a informační tabule na tomto úseku,“ uvedl vedoucí oddělení investic Jiří Uher. Lidé zároveň jistě ocení i obnovu Editina pramene, který se nachází poblíž Muzikantské stezky na konci třešňové aleje v místě, kde dříve stávaly tři statky: Láska, Víra a Naděje. Dnes jejich minulost připomínají jen kamenná torza a znovu vyvěrající pramen. Rekonstrukce horní části Muzikantské stezky a obnova Editina pramene jsou součástí projektu pod názvem Za dědictvím V. Priessnitze, jenž prohlubuje spolupráci s Vysokou školou v Nyse. „Mezi projektovými aktivitami budou také společné workshopy studentů architektury s místními studenty středních škol. Polští studenti také navrhnou řešení dalšího rozvoje prostoru v okolí Editina pramene,“ řekl Jan Mrosek, vedoucí oddělení cestovního ruchu. Na zmiňovaný projekt v hodnotě 1,1 milionu korun získal Jeseník příspěvek z Fondu mikroprojektů Euroregionu Praděd. Zbytek peněz uhradí město ze svého rozpočtu.

Součástí pátečního dne bylo také slavnostní vysvěcení Sofiina pramene na Ripperově promenádě v areálu lázní. Pramen nese jméno manželky věhlasného „vodního doktora“ Vincenze Priessnitze, jejíž podobu při obnově pramene ztvárnila jesenická výtvarnice  Iva Svobodová Pretschová.

TZ