Jeseničtí senioři na návštěvě v Glucholazích.

Polská Univerzita třetího věku Glucholazy pořádala v pondělí 17. června již 6. ročník tradičního setkání seniorských sborů a sólistů příhraničí regionu Nysy a Jeseníku, pod příznačným názvem: „Každy wiek ma swoje chwile“. V sále a přilehlých prostorách Centra kultury v Glucholazích připravili pořadatelé bohatý kulturní program, doplněný o výstavku ručních prací seniorů.

Za naše město přijali pozvání členové Pěveckého sboru jesenických seniorů JESEN (Jeseničtí senioři, vedení sbormistrem Karlem Pajerem) a taneční skupina TRSEN (Trsající senioři, vedení tanečním mistrem Martinem Sochorem).

Oba kolektivy se aktivně zapojily do kulturního programu. Jesen zazpíval čtyři rytmické slovenské lidové písně. Domácí publikum v sále ocenilo nejen zpěv, ale i temperamentní pohybové kreace zpěváků a milé, plynulou polštinou přednesené průvodní slovo moderátorky a zpěvačky Jesenu Aleny Trunečkové. Trsen vybral ze svého tanečního repertoáru tři country tance – blues, valčíček a waltz. Vystoupení obou jesenických kolektivů odměnilo publikum velkým potleskem.

Pořadatelé připravili pro účinkující i hosty během akce malé občerstvení a po skončení pozvali účastníky na piknik do turistického centra Banderoza. Tam již tradičně zahrála mezi účastníky oblíbená seniorská jesenická skupina MELIDIES (Karel Pajer, Alois Pořízka a Jiří Juřena), která společně se všemi zúčastněnými vytvořila velmi vřelou a přátelskou atmosféru. Hrálo a tančilo se s nadšením nonstop až do večera.

Zúčastnění jeseničtí senioři se shodli, že je potřeba našim polským přátelů oplatit pozvání na podobnou akci v Jeseníku. Nabízí se možnost pozvat glucholazský pěvecký sbor seniorů WRZOS na kulturní program do Divadla P.Bezruče v Jeseníku během podzimních Dnů seniorů Jesenicka.

Taneční skupina TRSEN a její country 
waltz. Foto: Věra Vymětalová

Vystoupení pěveckého sboru JESEN v Glucholazích. Foto: Věra Vymětalová

fch