Svatopluk Sekanina oceněn za celoživotní přínos městu v oblasti sportu

Na zasedání zastupitelstva města obdržel Svatopluk Sekanina st. ocenění za dlouholetou práci v oblasti sportu, výchovy mládeže a propagaci města Jeseník. Za jeho dlouholetou práci mu děkujeme a přejeme mnoho dalších vychovaných sportovních talentů.

V letošním roce je to rovných třicet let, kdy byl založen Karate klub Jeseník, jeden z nejúspěšnějších sportovních klubů za celou sportovní éru našeho města. Tento atraktivní, v době před třiceti lety i hodně exotický sport přinesli do Jeseníku ze svých studií na vysokých školách Ing. Jiří Daniš a Ing. Jiří Krajčík v roce 1987. Přibližně za rok byl oficiálně, tehdy ještě pod hlavičkou TJ Rudné doly Jeseník, zaregistrován oddíl karate, který nyní funguje pod názvem Karate klub Jeseník. Z oddílu, který byl původně záležitostí několika dospělých a studentů, se postupně v 90. letech stal s narůstající popularitou tohoto sportu mládežnický oddíl.

Od svého vzniku (registrace oddílu) prošlo oddílem určitě více než tisícovka frekventantů, kdy někteří zůstali krátce, jiní déle. Za dobu své existence dosáhlo jesenické karate pozoruhodných úspěchů, pokud chceme tyto úspěchy vyjádřit počtem medailí či titulů. V krátkosti pro připomenutí: 15 titulů Mistra republiky, titul Mistryně Evropy, titul Vicemistr Polska, Akademický vicemistr a řadu vítězství ze Světových pohárů ve Švédsku, Maďarsku, Polsku a na Slovensku. Je těžké mluvit o nejúspěšnější generaci v třicetileté soutěžní anabázi, protože úspěchy přicházely v průběhu celého období činnosti klubu, nejvýrazněji v letech 1995 až 2000 a 2005 až 2010. V podstatě se vždy jednalo o generační výměnu zapříčiněnou odchodem na studia, do zaměstnání a podobně.

Za největší úspěch lze však určitě považovat především trvalý zájem mládeže o tento sport, ochotu a vůli na sobě pracovat a zlepšovat se v době, kdy pro mladé existuje spousta lákadel dosažitelných bez větší námahy. Tady je asi namístě apelovat na rodiče, aby děti ke sportu či pohybu vedli, nejlépe pak, aby jim byli osobním příkladem. Právě díky výše zmíněnému se každoročně do náborového kurzu, který klub již od založení pořádá, hlásí stále noví zájemci. Členská základna je v podstatě mnoho let stejná a čítá 50 až 60 sportovců, a tak o budoucnost jesenického karate není potřeba mít obavy. Karate, ve své „rekreační“ podobě, je přístupné všem věkovým skupinám, náš klub přijímá do ná borového kurzu děti již od 5 let a je vhodný jak pro chlapce, tak i dívky. Děti na karate láká pestrá paleta pohybových aktivit v kolektivu, možnost soutěžit a porovnat své schopnosti se soupeři, ale i vědomí, že se v budoucnu v případě napadení budou schopni ubránit.

Karate klub Jeseník patří z dlouhodobého hlediska k nejúspěšnějším oddílům v celokrajském měřítku, figuruje asi na 3. až 5. místě. Úspěšnost se hodnotí body získanými v krajských soutěžích, národních pohárech a umístěním na Mistrovství ČR a nepřepočítává se na počet členů. V celorepublikovém měřítku se klub pohybuje na 20. až 30. místě z více než 100 bodujících klubů. V jednotlivcích jsou ve svých kategoriích v tomto roce nejúspěšnější závodníci na 1. místě, 3. místě, 7. místě a 13. místě rovněž v rámci celé republiky.

Stejně jako se pravděpodobně každý z řady tzv. malých sportů potýká s nedostatkem financí, tedy i jesenický klub se neobejde bez pomoci sponzorů a příznivců. Tady je namístě poděkovat především městu Jeseník, Olomouckému kraji, Severomoravskému a Českému svazu karate i sponzorům, bez jejichž pomoci by se klub při své činnosti neobešel.

Největší poděkování však bezesporu patří nestorovi jesenického karate a jednomu z nejúspěšnějších trenérů na Jesenicku Svatopluku Sekaninovi, který stojí nejen za soutěžními úspěchy klubu, ale především za jeho třicetiletou neúnavnou práci s mládeží. Jeho nadšení pro karate přináší to, co obvykle sport přinášet má, tedy radost z pohybu, tělesnou, ale i duševní zdatnost, sounáležitost s kolektivem, sportovní přátelství, smysl pro fair play, protože karate je tak trochu i životní filozofie.

Popřejme tedy Karate klubu Jeseník k jeho třicátému výročí do budoucna nejen sportovní úspěchy na poli závodním, ale především trvalý zájem ze strany mládeže o tento atraktivní sport.

Text: Miroslav Táborský

Foto: jesenik.org

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.