VOX POPULI! Karel Mičánek: „Komunální volby – koho vybrat?“

Tak už to tady zase máme-komunální volby! Parlament jsme zvolili před rokem, nová vláda získala důvěru před pár měsíci a v říjnu si budeme vybírat, kdo se bude starat o naše město. Což o to, zájemců je opravdu hodně, celkem 225 kandidátů z šesti politických stran a tří nezávislých uskupení. Dost mě to překvapuje, zvláště když takřka všichni starostové tvrdí, že to je práce nevděčná a nedoceněná (asi to tak úplně pravda není).

Jak tedy vybrat správné lidi do vedení města? Určitě má každý svůj recept, já se rozhodnu podle toho, jak současné vedení města plnilo své předvolební sliby.

Tak jsem se na to podíval.

Centrum společných aktivit (název pro přestěhovanou knihovnu) vedle divadla se buduje, jsem moc zvědav na výsledek, akorát se trochu obávám, že pro knihovnu zbude zhruba tolik místa, jak měla ve staré budově a vzniknou další málo využívané prostory podle požadavků dotačního orgánu, podobně jak to dopadlo s Katovnou. Ale nechám se překvapit.

Páteřní cyklostezka je již dobudována a dosti se využívá. Přesto mi nedá, abych k této stavbě také neměl pár poznámek. První – cyklostezka byla opravdu drahá, jen poslední úsek, asi 250 m stál více, než 4 miliony. Inu, dotační peníze se utrácejí snadno, rozumný hospodář by 4 miliony určitě využil lépe a cyklostezku také postavil. A druhá poznámka – když cyklista odjinud najede na Bobrovníku na novou cyklostezku, tak projede městem, aniž by vůbec zjistil, co pěkného v Jeseníku máme. Náměstí a Vodní tvrz mine po cyklostezce, přitom za podstatně menší náklady se mohla cyklostezka vybudovat z Tyršovy ulice přímo na náměstí a pak Školní ulicí, případně Palackého ven z města. Dosti jezdím na kole jak po Česku, tak v cizině, a takřka všude mě cyklostezka zavede na náměstí a k dalším pamětihodnostem.

Abych jen nekritizoval, chodníky a péče o veřejnou zeleň ve městě se opravdu velmi lepší. Také sportovní hala již stojí, to se městu opravdu povedlo, i rekonstruované koupaliště funguje jak má.

Jen mne trochu zaráží neustálá snaha města vybudovat kolem frekventované Priessnitzovy ulice chodník do lázní. Což o to, spousta lidí chodí do lázní pěšky, tak tomu bylo i dříve, ale již před válkou mělo město postavený tak zvaný Hamburgerův chodník, dnešní Tyršovou ulicí na Alšovu, podchodem pod kolejemi k pomníku čarodějnic, kousek po Priessnitzově a pak na ulici V aleji a dále Kalvodovou až do lázní. Za malý peníz by se upravil chodník k pomníku čarodějnic a kousek po Priessnitzově ulici, cesta se řádně označila značkami, ať návštěvníci nebloudí a hotovo. Copak je rozumné vést chodník vedle velmi frekventované ulice, když kousek vedle můžete pohodlně jít klidnými uličkami? Proč utrácet peníze za nákladnou investici, když se nabízí jednoduché a levnější řešení?

Dalším investičním záměrem současného vedení radnice je sáňkařská dráha na Křížovém vrchu. Opravdu nevím, co k tomu říci. Investici za 60 až 70 milionů do sportu pro několik desítek nadšenců si tak malé město asi těžko může dovolit. Dráha sice vede na pozemcích města, městský les je ale silně napaden kůrovcem, takže celý Křížový vrch bude během krátké doby zcela holý, podobně jak tomu bylo před sto lety. I když se bude znovu zalesňovat, potrvá nejméně 20 až 30 let, kdy na Křižáku bude opět pořádný les. Takže můžeme pravděpodobně očekávat i ztrátu vodních pramenů na severním úbočí Křížového vrchu. A sáňkařská dráha bude nejen bez sněhu ale i bez vody.

Jako dobrý nápad se zdá vybudování zimního stadionu, odhadované investiční náklady cca 100 milionů, odhadovaná roční provozní ztráta 1,4 milionu. Oba tyto údaje jsou pravděpodobně dosti podhodnocené, skutečnost, jak to tak bývá, bude zcela jiná. Je zřejmé, že bez spolupráce s ostatními obcemi Jesenicka patří tento projekt do říše snů. A že bude jednání s ostatními obcemi obtížné, je vidět i na tak jasném projektu, jako je rekonstrukce krytého bazénu v České Vsi, kde snad ještě ani dnes není zřejmé, jak bude obec tuto rekonstrukci financovat.

Takže závěr – něco se podařilo, něco ne, ale celkově současné vedení města obstálo. Bylo toho daleko více, co se za uplynulé čtyři roky vybudovalo a opravilo, z mnoha dalších akcí jsem vybral a hodnotil jen ty větší a náročnější.

Komu tedy dát svůj hlas v říjnových volbách?

U mne je to jasné. Když vidím tu nemohoucnost parlamentu, špatnou práci některých ministrů, stranicky nominovaných, nereálné sliby a výmluvy na bývalé vlády, nedám svůj hlas žádné politické straně. Politika do malého města nepatří, leda snad v hospodě, kde se můžeme klidně pohádat, stejně to na nic vliv nebude mít. Nezávislí kandidáti, kteří nemusí poslouchat stranické sekretariáty jsou mi daleko sympatičtější. A představa, že se znovu v parlamentu bude při projednávání státního rozpočtu bude odehrávat tak zvané “porcování medvěda“, kdy si poslanci vybojovali peníze pro své město či obec, je snad už dávno za námi, jak sliboval bývalý ministr financí a dnešní premiér Babiš.

Ze současného obsazení radnice jednoznačně vyčnívá místostarostka Blišťanová, která dlouhou dobu vykonávala práci i za starostu Kalouse po jeho zvolení do parlamentu. I když čtyři roky jsou na sbírání zkušenosti dosti málo, velmi mne osobně překvapilo, jak se z učitelského prostředí dokázala velmi rychle přeorientovat na správu města. Paní místostarostka kandiduje za nezávislé uskupení Jeseník srdcem. Byla by škoda, abychom po volbách o takovou schopnou a pracovitou zastupitelku přišli, osobně bych ji nejraději viděl na místě starostky, takové, která ví, co chce a umí k tomu přesvědčit i ostatní lidi na radnici.

Karel Mičánek

Foto: jesenik.org