Kobylá nad Vidnavkou zavede nové technologie v odpadovém hospodářství

Obec Kobylá nad Vidnavkou zavede zásadní novinku v odpadovém hospodářství. Je jí moderní systém evidence odpadů. Ten obci přinese výrazné úspory v odpadovém hospodářství.

Evidenční systém výrazně zvýší vytříděnost odpadů v obci a díky němu bude nakládání s odpady mnohem efektivnější. „Systém dokáže sledovat množství vytříděného odpadu v jednotlivých domácnostech za jednotlivé komodity,“ vysvětluje starostka obce Zuzana Jochmannová a doplňuje: „velmi nás těší, že se do nového systému třídění odpadu zapojily téměř všechny domácnosti v obci. Nejenže pomůžou šetřit přírodu, ale přispějí i k odpovědné likvidaci odpadu.“

V Kobylé nad Vidnavkou jde konkrétně o evidenční systém ECONIT. Jeho hardwarová část představuje nástroj na sběr dat – tedy čtečku, která načítá kódy, a ta softwarová zase pracuje s daty. Systém je přizpůsobený přesně potřebám obce. „Kromě úspor a přehledu nad odpady, zjednoduší evidenční systém administrativu spojenou s odpadovým hospodářstvím. Podstatné je, že obci vyřeší i vše, co souvisí se zpřísněním legislativy od roku 2024, vysvětluje Robin Dufek – country manager společnosti JRK Česká republika, která v Kobylé nad Vidnavkou ECONIT zavede.

O společnosti JRK Česká republika:

Firma nabízí nápaditá řešení, jak u nás zlepšit nakládání s odpady. Má tři poslání: 1. snížení množství směsného komunálního odpadu, 2. předcházení jeho vzniku, 3. zvýšení míry třídění. Aby toho dosáhla, tak nabízí chytrý systém evidence odpadů ECONIT.

Autor a foto: TP Foto: starostka Kobylé Zuzana Jochmannová s novým evidenčním systémem